Navigáció

Tartalom

VZN č.5/2011- o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu Letöltve: 223x | 18.01.2017

VZN č.4/2011-o miestnych daniach pre rok 2012 Letöltve: 191x | 18.01.2017

VZN č.2/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám a podnikateľom na území obce Bátorove Kosihy Letöltve: 167x | 18.01.2017

VZN č.5/2010 o miestnych daniach pre rok 2011 Letöltve: 140x | 18.01.2017

VZN č.3/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu BK Letöltve: 148x | 18.01.2017

VZN č.2/2010 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Letöltve: 218x | 18.01.2017

VZN č.1/2008 o určení výšky mesačného príspevku za MŠ a družinu Letöltve: 151x | 18.01.2017

VZN č.1/2007 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Letöltve: 134x | 18.01.2017

VZN č.3/2005 Cintorínsky poriadok Letöltve: 192x | 18.01.2017

VZN č.2/2005 o určení školského obvodu ZŠ s VJM J.Kovátsa v Bát.Kosihách Letöltve: 155x | 18.01.2017

VZN č.1/2005 o určení školského obvodu Základnej školy slovenskej v BK Letöltve: 141x | 18.01.2017

VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov Letöltve: 147x | 18.01.2017

VZN č.2/1999 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhoviskách Letöltve: 134x | 18.01.2017

KöZSÉGI ALAPSZABÁLYZAT Letöltve: 290x | 18.01.2017

PHSR obce - A Községi fejlesztési tervezete Letöltve: 988x | 18.01.2017

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Letöltve: 203x | 18.01.2017

Štatút obce - A község statútuma Letöltve: 216x | 18.01.2017

Stránka