Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
18.03.2020

Zmluva č. 3200086

3200086

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Bátorove Kosihy

13.03.2020

Mandátna zmluva na výkon technického dozoru

022020

2 850,00 EUR Dvetisíc osemstopäťdesiat

Obec Bátorove Kosihy

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1801/2020-M:ODFSS

35 568,00 EUR Tridsaťpäťtisíc päťstvošesťdesiatosem

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

03.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 03032020

179 872,53 EUR Jednostosedemdesiatdeväť osemstosedemdesiatdva eur 53/100 centov

Obec Bátorove Kosihy

Fekko stav

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb, prípéravy projektu a žiadostí o poskytnutie NFP z fondov EÚ

2020/57

3 000,00 EUR tritisíc

STUDNICA, n.o.

Obec Bátorove Kosihy

13.02.2020

Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku

2020/52

30,00 EUR tridsať

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Obec Bátorove Kosihy

21.01.2020

Kúpna zmluva

9923938682

20,89 EUR dvadsať 89/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948730

1,00 EUR jedno

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948779

1,00 EUR jedno

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948778

9,90 EUR Deväť 90/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948777

9,90 EUR Deväť 90/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948731

9,90 EUR Deväť 90/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D12

2020/1691/D12

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdestiattri centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D11

2020/1691/D11

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Horník

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D10

2020/1691/D10

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Ján Berencsík

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D9

2020/1691/D9

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D8

2020/1691/D8

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdestiattri centov

Kokavcová Tímea

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D7

2020/1691/D7

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Vivien Matuseková

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D6

2020/1691/D6

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Picinyová Andrea

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D5

2020/1691/D5

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D4

2020/1691/D4

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdestiattri centov

Haulituszová Irena

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D3

2020/1691/D3

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D2

2020/1691/D2

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Klaudia Miriak

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Nájomná zmluva č. 759/B/2020

759B/2020

133,00 EUR stotridsaťtri

Mária Bachorec

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Nájomná zmluva č. 759A/2020

759A/2020

133,00 EUR stotridsaťtri

Halász Ákos, Bónová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: