Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
20.12.2018

Zmluva o poskytnutní NFP

I312041R41601

222 300,00 EUR Dvestodvadsaťdvatisíc tristo

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

18.12.2018

Kúpna zmluva o RD č. 881

2018/387

8 000,00 EUR Osemticís

Katarína Balázsová

Obec Bátorove Kosihy

05.12.2018

Zmluva o grantovom účte

PB3804514019

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

05.12.2018

Zmluva o grantovom účte

PB3804510018

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

30.11.2018

Nájomná zmluva č. NBP761/2018/2

NBP761/2018/2

14,26 EUR štrnásť eur a dvadsaťšesť centov

Garai Bakulár Tímea

Obec Bátorove Kosihy

26.11.2018

Zmluva o dielo - Vodozádržné opatr.

2018/296-2

1 500,00 EUR jedenticíspäťsto

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

26.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

66569/14-Kr/2018

neuvedené

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

26.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

66438/14-Kr/2018

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

12.11.2018

Dotatok k zmluve

Dodatok č. 1 k 2018/040/ZVP011

neuvedené

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Bátorove Kosihy

12.11.2018

Zmluva o dielo - PZ

1101/2018

32 392,55 EUR Tridsaťdvatisíctristodeväťdesiatdva 55/100

TONEX, spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

26.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - MŠ Lúčkya

Dodatok č. 1.

8 800,00 EUR Osemtisícosemsto

Epic Partner

Obec Bátorove Kosihy

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

041003/2018

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto

Regio Solution

Obec Bátorove Kosihy

19.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2018-002139

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

01.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - MŠ Lúčkya

2018/157

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A5

2018/1626/A5

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Švejcha Erik

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A3

2018/1626/A3

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Kisová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Dohoda o skončení nájmu č. 2018/1626/A3

2018/1626/A3

Nincs megadva

Nóra Várady

Obec Bátorove Kosihy

26.09.2018

Zmluva o výpožičke

12018

Nincs megadva

Mestertechnika s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

7572/2018-M_ORF

1 000,00 EUR jedentisíc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

19.09.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2018/296-1

neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

14.09.2018

Nájomná zmluva č. NBP761/2018/1

NBP761/2018/1

neuvedené

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Obec Bátorove Kosihy

13.09.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2018/296

neuvedené

Františke Pavlík, a manž. Helena, rod. Jákicsová

Obec Bátorove Kosihy

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/300

neuvedené

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2018

Dohoda o skončení nájmu č. 201701/NP761

201701/NP761

Nincs megadva

Barbara Dubská

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B3-M

2018/1625/B3-M

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Mácsodi Nikolas

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: