Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
30.06.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020jún

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 1

neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

18.06.2020

Kúpna zmluva - IKT predmety

Kúpna zmluva zo 18_06_2020

30 848,40 EUR Tridsaťtisíc osemstoštyridsaťosem 40/100

Viktor Mácsik IronComps

Obec Bátorove Kosihy

11.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

DODATOK č. 2

196 549,42 EUR jednostodeväťdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťdeväť 42/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

08.06.2020

Kúpna zmluva

1/2020

19 932,46 EUR devätnásťtisícdeväťstotridsaťdva eur a štyridsaťšesť centov

Babits Slovakia spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.06.2020

Zmluva o dielo

01062020

152 140,26 EUR Stopäťdesiatdvatisíc stoštyridsať 26/100

Obec Bátorove Kosihy

Bedex Bau s.r.o.

30.05.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020maj

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

29.05.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A9-T

2020/1626/A9-T

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Takács Veronika

Obec Bátorove Kosihy

29.05.2020

Dohoda o skončení nájmu č. 2020/1626/A9-S

2020/1626/A9-S

Nincs megadva

Eva Kisová

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

004

Nincs megadva

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

004

Nincs megadva

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

004

Nincs megadva

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

001

Nincs megadva

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

001

Nincs megadva

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

21.04.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

310020T454

5 400,00 EUR päťtisícštyristo

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

31.03.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A2

2020/1626/A2

98,77 EUR deväťdesiatosem eur a sedemdesiatsedem centov

Imrich Kövér

Obec Bátorove Kosihy

26.03.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003030

2020/133

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

18.03.2020

Zmluva č. 3200086

3200086

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Bátorove Kosihy

13.03.2020

Mandátna zmluva na výkon technickéo dozoru

02/2020

2 850,00 EUR Dvetisíc osemstopäťdesiat

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

13.03.2020

Mandátna zmluva na výkon technického dozoru

022020

2 850,00 EUR Dvetisíc osemstopäťdesiat

Obec Bátorove Kosihy

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1801/2020-M:ODFSS

35 568,00 EUR Tridsaťpäťtisíc päťstvošesťdesiatosem

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

03.03.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 03032020

179 872,53 EUR Jednostosedemdesiatdeväť osemstosedemdesiatdva eur 53/100 centov

Obec Bátorove Kosihy

Fekko stav

26.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2020/88

35,57 EUR tridsaťpäťtisícpäťstošesťdesiatosem

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

25.02.2020

Dohoda o skončení nájmu č. 2020/1691/D1-S

2020/1691/D1-S

Nincs megadva

Zoltán Udvardi

Obec Bátorove Kosihy

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb, prípéravy projektu a žiadostí o poskytnutie NFP z fondov EÚ

2020/57

3 000,00 EUR tritisíc

STUDNICA, n.o.

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: