Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
10.07.2018

Zmluva o dielo

2018/215

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto

Epic Partner

Obec Bátorove Kosihy

04.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 04_07_2018

8 800,00 EUR Osemtisíc osemsto

EPIC Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

03.07.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/126

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/126

177 175,00 EUR stosedemdesiatsedemtisíc stosedemdesiatpäť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B1

2018/1625/B1

115,41 EUR stopätnásť eur a štyridsaťjeden centov

Márk Mitaš

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2018

Dohoda o skončení nájmu č. A3/1626/2018

A3/1626/2018

Nincs megadva

Ľudovít Tóth

Obec Bátorove Kosihy

26.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DPO

38443

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Bátorove Kosihy

Dobrovoľná požiarna ochrana

25.06.2018

Dodatok Ponuka E. Benefit

1

Nincs megadva

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.06.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409002915

Nincs megadva

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.06.2018

Zmluva o účinkovaní

181/2018

4 301,00 EUR štyritisíctristojedna

Obec Bátorove Kosihy

Etalon Produkció Kft.,

21.06.2018

Zmluva o grantovom účet

180/2018

Nincs megadva

Obec Bátorove Kosihy

Prima banka Slovensko, a.s.

20.06.2018

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121801169

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

31.05.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2018/1691/D1

1

189,93 EUR stoosemdesiatdeväť eur a deväťdesiattri centov

Zoltán Udvardi

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

6300141939-03

Nincs megadva

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

6300141917-03

Nincs megadva

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

6300141936-03

Nincs megadva

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte zo dňa 16.05.2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

30.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D5

2018/1691/D5

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

30.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B4

2018/1625/B4-2

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Henrieta Pallagová

Obec Bátorove Kosihy

26.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A6

2018/1626/A6

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Regina Sebedovszká

Obec Bátorove Kosihy

25.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018_2/1625/B5

2018_2/1625/B5

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Katarína Bödők

Obec Bátorove Kosihy

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí služieb č. 240407/2018

2404072018

600,00 EUR šesťsto

Regio Solution

Obec Bátorove Kosihy

19.04.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte zo dňa 18.04.2018

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

17.04.2018

Dodatok k zmluve o spolupráci

N20160119002D03

Nincs megadva

Implementačná agentúra Minist. práce

Obec Bátorove Kosihy

17.04.2018

Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla

2018/040/ZVP011

1 800,00 EUR tisícosemsto eur

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Bátorove Kosihy

10.04.2018

Zmluva

36102679

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: