Tartalom

Szerződés részletsz.: 1
 • Megnevezés
  Zmluva o dielo
 • Szerződés típusa
 • Szerződés száma
  1
 • Szerződés tárgya
  Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa zrealizovať výstavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove Kosihy.
 • Ár
  683 219,23 EUR šesťstoosemdesiattritisíc dvestodevätnásť eur a dvadsaťtri centov
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
  2.10.2019
 • Nyilvánosságra hozás napja
  3.10.2019
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.
 • Cjsz.
  52052192
 • Adószám
 • Cím
  Pod záhradami 2570/47, 941 31 Dvory nad Žitavou
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • 2. Szerződő fél
  Novosedlík, spol.s r.o.
 • Cjsz.
  34104402
 • Adószám
  2020409930
 • Cím
  Chotárna 41, 949 01 Nitra
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
 • Aláíró személy funkciója
 • Megjegyzés
  Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove Kosihy
Dokumentumok