Navigácia

Obsah

 Vítame Vás na našej novej oficiálnej webovej stránke

 

 

14.11.2017

Oslava jubilantov

Dňa 11. 11. 2017 sme oslavovali jubileum našich občanov, ktorí v tomto roku dovŕšili 50 a 60 rokov veku.

Detail

13.11.2017

Oslavy dôchodcov, 7-9 november 2017.

Tradične, ako každý rok, tak aj v tomto roku sa konali oslavy dôchodcov v miestnom kultúrnom stredisku.

Detail

30.10.2017

Oslava jubilentov 27. októbra 2017

27. októbra 2017 sme oslávili manželské páry, ktoré slávili výročie manželstva.

Detail

24.09.2017

Divadelné predstavenie, 24. september 2017 - Egy csók és más semmi

Predstavenie s názvou Egy csók és más semmi v podaní Budapesti Művész Színház, v MKS.

Detail

17.09.2017

"MÉZ-NAP" 17. september 2017

"IN MEMORIAM MUDRÁK BÉLA"

Detail

09.09.2017

Deň obce 2017

9. septembra 2017

Detail

31.01.2017

Mirandolina te drága

Dňa 28. januára 2017 v kultúrnom dome bolo úspešné vystúpenie divadla Thalia s názvom "Mirandolina"

Detail

17.01.2017

Darovanie krvi dňa 12.januára 2017

Dňa 12.januára 2017 miestny spolok Červeného kríža spolu s miestnou samosprávou organizovali odber krvi na novom mieste - v novorekonštruovanej budove Jazmín - v budove denného stacionára pre seniorov

Detail

18.01.2017

Fotogaléria JAZMÍN

Slávnostná otvorenie 16.01.2017

Detail

10.10.2016

Ifjú szívekben élek

Ifjú szívekben élek - Koszorúzási ünnepség és kultúrműsor a Bátorkeszi Római Katolikus Templomban

Detail

27.09.2016

Otvorenie

Slávnostné otvorenie, privítanie ünnepélyes megnyitó, köszöntő Open ceremony, public speech

Detail

27.09.2016

Informačné aktivity

Informačné aktivity, vizuálne prezentácie; Információs aktivitások, infografikák; Informational activity, visual presentation, infographics

Detail

27.09.2016

Diskusné fórum

Diskusné fórum s facilitátorom; Facilitált vitafórum; Facilitated discussion

Detail

27.09.2016

Interaktívne aktivity

Kvíz, interaktívne aktivity; Vetélkedő, interaktív aktivitások; Quiz, interactive activity

Detail

27.09.2016

Dobré príklady

Ukážky dobrých príkladov, strategické plánovanie; Jó példák bemutatása, stratégiai tervezés; Presentation of good practices, know-how sharing, strategic planning

Detail