Navigácia

Obsah

Späť

Stanovenie výšky nájomného a výšky finančnej zábezpeky v BD s.č. 1691

Obecné zastupiteľstvo v Bátorovych Kosihách stanovuje výšku nájomného a výšku finančnej zábezpeky v bytovom dome s.č. 1691 s 12 bytovými jednotkami nasledovne:

Podlažie

Byt číslo

Byt

Podlahová   plocha  bytu   v m2

Splátka úveru v €/mesiac

Min. nájomné v €/mesiac

Finančná zábezpeka max. 6 mes.

 
 
 

1. NP

1

Byt A - 2-izbový

57,22

108,87

147,93

887,57

 

2

Byt B - 3-izbový

55,14

104,91

142,55

855,31

 

3

Byt C - 3-izbový

56,67

107,83

146,51

879,04

 

4

Byt D - 1-izbový

35,16

66,90

90,90

545,39

 

 2. NP

5

Byt E - 2-izbový

60,12

108,87

147,93

887,57

 

6

Byt F - 3-izbový

58,04

104,91

142,55

855,31

 

7

Byt G - 3-izbový

59,57

107,83

146,51

879,04

 

8

Byt H - 1-izbový

35,16

66,90

90,90

545,39

 

 3. NP

9

Byt E - 2-izbový

60,12

108,87

147,93

887,57

 

10

Byt F - 3-izbový

58,04

104,91

142,55

855,31

 

11

Byt G - 3-izbový

59,57

107,83

146,51

879,04

 

12

Byt H - 1-izbový

35,16

66,90

90,90

545,39

 

 

         

 

 

Uznesenie OZ č. 148/2016 z 20.10.2016 na stanovenie výšky nájomného

 

Vyvesené: 31. 10. 2016

Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Späť