Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 164/2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 04.11.2017

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych karajov:                  tu ku stiahnutiu

Informácia pre voliča:  tu ku stiahnutiu

Tájékoztatás a választók számára: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 7. 2017

Dátum zvesenia: 19. 7. 2017

Späť