Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019 na realizáciu stavby

02102019-1

59 916,30 EUR päťdesiatdeväťtisícdeväťstošestnásť eur a tridsať centov

Novosedlík, spol.s r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

15.10.2020

Kúpna zmluva - dodávka IKT pre CIZS BK

KZ zo dňa 15.10.2020

20 383,20 EUR dvadsaťtisíctristoosemdesiattri eur a dvasať centov

VeGa Solutions s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

08.09.2020

Kúpna zmluva- interiévové vybavenie CIZS-zdravotnícky nábytok

KZ zo dňa 8.9.2020 č.3

14 472,07 EUR Štrnásťtisíc štyristosedemdesiatdva 07/100

Konimpex s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

08.09.2020

Kúpna zmluva- interiévové vybavenie CIZS-nestolárske výrobky

KZ zo dňa 8.9.2020 č.2

13 288,94 EUR Trinásťtisíc dvestoosemdesiatosem 94/100

Konimpex s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

08.09.2020

Kúpna zmluva- interiévové vybavenie CIZS-stolárske výrobky

KZ zo dňa 8.9.2020 č.1

16 608,24 EUR Šestnásťtisíc šesťstoosem 24/100

Konimpex s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o dielo

02102019

683 219,23 EUR šesťstoosemdesiattritisíc dvestodevätnásť eur a dvadsaťtri centov

Novosedlík, spol.s r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1