Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.07.2017

Kúpna zmluva Kovács Andrej a Magdaléna

Kúpna zmluva Kovács Andrej a Magdaléna

40,00 EUR Štyridsať

Obec Bátorove Kosihy

Kovács Andrej a Magdaléna

03.07.2017

Zmluva o spolupráci a propagácii

2/2017

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Novocentrum Nové Zámky a.s.

Obec Bátorove Kosihy

26.06.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na stavbu

1

Neuvedené

Innovia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

16.06.2017

Dohoda č. 36/2017/§ 54

36/2017/§ 54

3 232,85 EUR tritisícdvestotridsaťdva 85/100

Obec Bátorove Kosihy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

23.05.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO-SC111-2016-10/22

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12.05.2017

Kúpna zmluva

VO/2017/01/001

256 884,00 EUR dvestopäťdesiatšesťtisícosmestoosemdesiatštyri

Obec Bátorove Kosihy

KomAgratechnik, s.r.o.

04.05.2017

Kúpna zmluva Katarína Bogdányi

136/2017

500,00 EUR päťsto

Obec Bátorove Kosihy

Katarína Bogdányi

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621132

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621134

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621139

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621071

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/67704

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/67712

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805640

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805650

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/1000000782

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/62983

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/73008

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805070

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805090

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805110

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805200

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805260

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805270

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805320

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: