Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2020

Kúpna zmluva

9923938682

20,89 EUR dvadsať 89/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948730

1,00 EUR jedno

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948779

1,00 EUR jedno

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948778

9,90 EUR Deväť 90/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948777

9,90 EUR Deväť 90/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

20.01.2020

Kúpna zmluva

9923948731

9,90 EUR Deväť 90/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

10.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezerv predsedu vlády SR

2019/200

37 000,00 EUR tridsaťsedemtisíc

Úrad vlády SR

Obec Bátorove Kosihy

06.12.2019

Nájomná zmluva - pozemok

2019/309

510,36 EUR päťstodesať 36/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.11.2019

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb

2019/302

neuvedené

Datalan a.s.

Obec Bátorove Kosihy

18.11.2019

Zmluva o grantovom účte

1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

14.11.2019

Zmluva o poverení k plneniu úloh

2019/296

neuvedené

ITAK, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

08.11.2019

Kúpna zmluva

2019/283

878,62 EUR osemstosedemdesiatosem 62/100

Attila Dolník a manž. Zsófia Dolník- Domány

Obec Bátorove Kosihy

08.11.2019

Zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov

19-110-00592

800,00 EUR Osemsto

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Bátorove Kosihy

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/215

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Úrad vlády SR

Obec Bátorove Kosihy

30.10.2019

Zmluva č.: 4/1000133876 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/1000133876

Neuvedené

ZsVS a.s., Nitra

Obec Bátorove Kosihy

23.10.2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-150-006/2019

114 000,00 EUR Jednostoštrnásťtisíc

Slovenská republika zastúpená Mininisterstvom vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

18.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019/39

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

11.10.2019

Zmluva o dielo

2019/104

275 941,55 EUR dvestosedemdesiatpäťtisícdeväťstoštyridsaťjedna 55/100

Štefan Gavlider - GAGAKO-STAV

Obec Bátorove Kosihy

03.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1

14 160,00 EUR štrnásťtisícšesťsto eur

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o dielo

1

683 219,23 EUR šesťstoosemdesiattritisíc dvestodevätnásť eur a dvadsaťtri centov

Novosedlík, spol.s r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP/009-Z-302021T617-177/2019

782 209,30 EUR sedemstoosemdesiatdvatisíc dvestodeväť eur a tridsať centov

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

30.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C3-P

2019/1624/C3-P

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Paló Viliam

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2019

Dohoda o skončení nájmu č. 2019/1624/C3-S

2019/1624/C3-S

Neuvedené

Kovácsová Veronika

Obec Bátorove Kosihy

23.09.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

234/2019

1 600,00 EUR Jedentisícšesťstvo

STUDNICA, n.o.

Obec Bátorove Kosihy

12.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409330753

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: