Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.04.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte zo dňa 18.04.2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

17.04.2018

Dodatok k zmluve o spolupráci

N20160119002D03

Neuvedené

Implementačná agentúra Minist. práce

Obec Bátorove Kosihy

17.04.2018

Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla

2018/040/ZVP011

1 800,00 EUR tisícosemsto eur

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Bátorove Kosihy

10.04.2018

Zmluva

36102679

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház

Obec Bátorove Kosihy

29.03.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1624/C4

2018/1624/C4

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Pálvölgyi Csaba

Obec Bátorove Kosihy

23.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/031

SKP18/03/031

9,00 EUR deväť

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

16.03.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2018/1626/A4-D

3 251,90 EUR tritisícdvestopäťdesiatjeden eur a deväťdesiat centov

Pašeková Júlia

Obec Bátorove Kosihy

14.03.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2018/1624/C6-D

993,56 EUR deväťstodeväťdesiattri eur a päťdesiatšesť centov

Vargová Laura

Obec Bátorove Kosihy

14.03.2018

Zmluva o grantovom účte zo dňa 14.3.2018

Zmluva o grantovom účte zo dňa 14.3.2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

12.03.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2018/1625/B4-D

845,55 EUR osemstoštyridsaťpäť a 55/100 EUR

Henrieta Pallagová

Obec Bátorove Kosihy

08.03.2018

Dohoda č. 18/14/50j/4 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR

Dohoda č. 03/2018/04

30 000,00 EUR tridsaťtisíc

Obec Bátorove Kosihy

Lesy SR, štátny podnik

05.03.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2018/1625/B5-D

1 661,05 EUR tisícšestošesťdesiatjeden a 5/100 EUR

Katarína Bödők

Obec Bátorove Kosihy

02.03.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla

2018/025/ZBZ011

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto

Obec Bátorove Kosihy

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B6

2018/1625/B6

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Štefan Szász

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D12

2018/1691/D12

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D11

2018/1691/D11

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Zoltán Horník

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D10

2018/1691/D10

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Ján Berencsík

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D9

2018/1691/D9

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D8

2018/1691/D8

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Orsolya Székelyová

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D7

2018/1691/D7

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Dolník Attila

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D4

2018/1691/D4

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Haulituszová Irena

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D3

2018/1691/D3

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D2

2018/1691/D2

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Klaudia Miriak

Obec Bátorove Kosihy

26.02.2018

Dohoda č. 18/14/50j/4

18/14/50j/4

5 832,00 EUR päťtisícosmestotridsaťdva

Obec Bátorove Kosihy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

14.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

977/2018-M_ORF

55 202,64 EUR päťdesiatpäťtisícdvestodva eur a šesťdesiatštyri centov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: