Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.10.2017

Zmluva o nájme bytu

B7/1625/2017

177,17 EUR stosedemdesiatsedem eur a sedemnásť centov

András Szabó

Obec Bátorove Kosihy

31.10.2017

Zmluva o nájme bytu

A3/1626/2017

151,07 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedem centov

Ľudovít Tóth

Obec Bátorove Kosihy

26.10.2017

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

00049917

584,81 EUR Päťstoosemdesiatštyri 81/100

Obec Bátorove Kosihy

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

06.10.2017

Podporná zmluva

2017/1-000107

4 600,00 EUR štyritisícšesťsto

Obec Bátorove Kosihy

Bethlen Gábor

04.10.2017

Kúpna zmluva Kajtár Erika a spol.

Kúpna zmluva Kajtár Erika a spol.

900,00 EUR Deväťsto

Kajtár Erika

Obec Bátorove Kosihy

21.09.2017

Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 7.9.2017

2

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc eur

GYGY-PROJEKT s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

20.09.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8002940917

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

SPP - distribúcia a.s.

14.09.2017

Vyhotovenie projektovej dokumentácie

Dod. č.1 k zml.zo dňa 7.9.2017

21 000,00 EUR Dvadsaťjedentisíc eur

Obec Bátorove Kosihy

GYGY-PROJEKT s.r.o.

11.09.2017

Mandátna zmluva č.2/2017

Mandátna zmluva zo dňa 11.9.2017

16 179,00 EUR Šestnásťtisíc sto sedemdesiat deväť eur

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

11.09.2017

Zml.o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

Zml.o dielo zo dňa 7.9.2017

21 000,00 EUR Dvadsaťjedentisíc eur

Obec Bátorove Kosihy

GYGY-PROJEKT s.r.o.

07.09.2017

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

32,00 EUR Tridsaťdva

Tibor Szabó

Obec Bátorove Kosihy

21.08.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

4/1000089728

Neuvedené

ZsVS a.s., Nitra

Obec Bátorove Kosihy

08.08.2017

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8010630717

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

SPP - distribúcia a.s.

28.07.2017

Zmluva o dodávkach v Školskom programe na školský rok 2017/2018

ŠP-MŠ1/2017

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

FIALA_VITALITA, sro

25.07.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. VO/2017/01/001

1

Neuvedené

KomAgratechnik, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.07.2017

Dodatok č.1 k Zmulve o dielo č. 011/2017

1

Neuvedené

Prvá Európska Konzultačná spol.

Obec Bátorove Kosihy

12.07.2017

Kúpna zmluva Kovács Andrej a Magdaléna

Kúpna zmluva Kovács Andrej a Magdaléna

40,00 EUR Štyridsať

Obec Bátorove Kosihy

Kovács Andrej a Magdaléna

03.07.2017

Zmluva o spolupráci a propagácii

2/2017

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Novocentrum Nové Zámky a.s.

Obec Bátorove Kosihy

26.06.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na stavbu

1/2017

Neuvedené

Innovia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

16.06.2017

Dohoda č. 36/2017/§ 54

36/2017/§ 54

3 232,85 EUR tritisícdvestotridsaťdva 85/100

Obec Bátorove Kosihy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

13.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37459

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Bátorove Kosihy

Dobrovoľná požiarna ochrana

23.05.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO-SC111-2016-10/22

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12.05.2017

Kúpna zmluva

VO/2017/01/001

256 884,00 EUR dvestopäťdesiatšesťtisícosmestoosemdesiatštyri

Obec Bátorove Kosihy

KomAgratechnik, s.r.o.

04.05.2017

Kúpna zmluva Katarína Bogdányi

136/2017

500,00 EUR päťsto

Obec Bátorove Kosihy

Katarína Bogdányi

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805910

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: