Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.02.2019

Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku

2019/46

89,21 EUR Osemdesiatdeväťtisícdvestoosem

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

06.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

2019/39

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

21.01.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106586979

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B6

2019/1625/B6

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Štefan Szász

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B5

2019/1625/B5

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Katarína Bödők

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B4

2019/1625/B4

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Henrieta Pallagová

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B3

2019/1625/B3

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Mácsodi Nikolas

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B2

2019/1625/B2

72,72 EUR sedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva centov

Kajtárová Eva

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B1

2019/1625/B1

115,41 EUR stopätnásť eur a štyridsaťjedna centov

Márk Mitaš

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. c2019/1626/A9

2019/1626/A9

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Eva Kisová

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A8

2019/1626/A8

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Tibor Ferst

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A7

2019/1626/A7

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Zbreha František

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A6

2019/1626/A6

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Regina Sebedovszká

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o náme bytu č. 2019/1626/A5

2019/1626/A5

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Švejcha Erik

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A3

2019/1626/A3

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Kisová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A2

2019/1626/A2

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Kardosová Eva

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A1

2019/1626/A1

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Pálvölgyi Csaba

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o poskytnutní NFP

I312041R41601

222 300,00 EUR Dvestodvadsaťdvatisíc tristo

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

18.12.2018

Kúpna zmluva o RD č. 881

2018/387

8 000,00 EUR Osemticís

Katarína Balázsová

Obec Bátorove Kosihy

11.12.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2017/1624/C7-D

4 027,85 EUR štyritisícdvadsaťsedem eur a osemdesiatpäť centov

Zoltán Szegi

Obec Bátorove Kosihy

05.12.2018

Zmluva o grantovom účte

PB3804514019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

05.12.2018

Zmluva o grantovom účte

PB3804510018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

30.11.2018

Nájomná zmluva č. NBP761/2018/2

NBP761/2018/2

14,26 EUR štrnásť eur a dvadsaťšesť centov

Garai Bakulár Tímea

Obec Bátorove Kosihy

29.11.2018

Nájomná zmluva č. 759B/2018

759B/2018

133,00 EUR stotridsaťtri

Mária Bachorec

Obec Bátorove Kosihy

26.11.2018

Zmluva o dielo - Vodozádržné opatr.

2018/296-2

1 500,00 EUR jedenticíspäťsto

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: