Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.07.2017

Zmluva o dodávkach v Školskom programe na školský rok 2017/2018

ŠP-MŠ1/2017

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

FIALA_VITALITA, sro

26.07.2017

Podporná zmluva

MKO-KP-1-2017/1-000763

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Bátorove Kosihy

Bethlen Gábor

25.07.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. VO/2017/01/001

1

Neuvedené

KomAgratechnik, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.07.2017

Dodatok č.1 k Zmulve o dielo č. 011/2017

1

Neuvedené

Prvá Európska Konzultačná spol.

Obec Bátorove Kosihy

12.07.2017

Kúpna zmluva Kovács Andrej a Magdaléna

Kúpna zmluva Kovács Andrej a Magdaléna

40,00 EUR Štyridsať

Obec Bátorove Kosihy

Kovács Andrej a Magdaléna

07.07.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1625/2B

2017/1625/2B

72,72 EUR sedemdesiatdva eur a sedemdesiat dva centov

Silvia Vörösová

Obec Bátorove Kosihy

06.07.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1626/5A

2017/1626/5A

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Nóra Várady

Obec Bátorove Kosihy

03.07.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1625/1B

2017/1625/1B

115,41 EUR stopätnásť eur a štyridsaťjeden centov

Márk Mitaš

Obec Bátorove Kosihy

03.07.2017

Zmluva o spolupráci a propagácii

2/2017

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Novocentrum Nové Zámky a.s.

Obec Bátorove Kosihy

26.06.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve na stavbu

1/2017

Neuvedené

Innovia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

16.06.2017

Dohoda č. 36/2017/§ 54

36/2017/§ 54

3 232,85 EUR tritisícdvestotridsaťdva 85/100

Obec Bátorove Kosihy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

13.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37459

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Bátorove Kosihy

Dobrovoľná požiarna ochrana

08.06.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1625/3B

2017/1625/3B

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Nováková Gizela

Obec Bátorove Kosihy

23.05.2017

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO-SC111-2016-10/22

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

12.05.2017

Kúpna zmluva

VO/2017/01/001

256 884,00 EUR dvestopäťdesiatšesťtisícosmestoosemdesiatštyri

Obec Bátorove Kosihy

KomAgratechnik, s.r.o.

04.05.2017

Kúpna zmluva Katarína Bogdányi

136/2017

500,00 EUR päťsto

Obec Bátorove Kosihy

Katarína Bogdányi

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805910

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805730

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805710

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805590

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805570

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805370

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805360

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805330

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805320

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: