Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.03.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájem č. 1/761/2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájem č. 1/761/2016

1 506,60 EUR jedentisícpäťstošesť 60/100

Súkromná stredná odborná škola s vjm - Magán szakközépiskola

Obec Bátorove Kosihy

30.03.2017

Dodatok k náj.zmluve zo dňa 27.10.2011

Dod.k zml.zo dňa 27.10.2011

491,40 EUR Štyristodeväťdesiatjeden 40/100

Eva Tóthová Venus

Obec Bátorove Kosihy

30.03.2017

Dodatok k náj.zmluve zo dňa 1.6.2009

Dod.k zml.zo dňa 1.6.2009

381,60 EUR Tristoosemdesiatjeden 60/100

Mária Szászová

Obec Bátorove Kosihy

30.03.2017

Dodatok k náj.zmluve zo dňa 18.12.2013

Dod.k zml.zo dňa 18.12.2013

454,05 EUR Štyristopäťdesiatštyri 05/100

Mészárosová Alžbeta

Obec Bátorove Kosihy

30.03.2017

Dodatok k nájomnej zmluve

D 2/NP761/2016

2 016,00 EUR Dvetisíc šestnásť

Juraj Bóna

Obec Bátorove Kosihy

30.03.2017

Nájomná zmluva

201701/NP761

660,00 EUR šesťstošesťdesiat

Barbara Dubská

Obec Bátorove Kosihy

24.03.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9408583211

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

24.03.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9408583210

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

14.03.2017

Zmluva o dodávke vody č.d.1100

4/1000081873

0,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

13.03.2017

Zmluva o dielo - dodanie tovaru - plagátu

Zmluva o dielo č. 018-2017

36,00 EUR

ISA projekta, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

13.03.2017

Zmluva o dielo - Zberný dvor

Zmluva o dielo č. 011/2017

5 700,00 EUR päťtisícsedemsto

Obec Bátorove Kosihy

Prvá Európska Konzultačná spol.

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1625/B6

2017/1625/B6

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Štefan Szász

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/12

2017/1691/12

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/11

2017/1691/11

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Zoltán Horník

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/10

2017/1691/10

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Ján Berencsík

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/09

2017/1691/09

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/08

2017/1691/08

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Orsolya Székelyová

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/06

2017/1961/06

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Anita Šípoš

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluba o nájme bytu č. 2017/1691/04

2017/1691/04

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Haulituszová Irena

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/03

2017/1691/03

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/02

2017/1691/02

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Klaudia Miriak

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/01

2017/1691/01

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Zoltán Udvardi

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o poskytnutí FP - "Jazmín"

Zmluva o poskytnutí finančného príspevkui

88 320,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Dohoda o cene

Dohoda o cene

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: