Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/07

2017/1691/07

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Dolník Attila

Obec Bátorove Kosihy

07.02.2017

Dodatok k Zmluve poskytovaní verej. služ. D

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.01.2017

Zmluva o pripojení k IS DCOM

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové c

Neuvedené

DataCentrum elektronizáciu územnej samospr. Slov.,

Obec Bátorove Kosihy

24.01.2017

Zmluva č. 53-2016

Zmluva č. 53-2016

1 800,00 EUR

Divadlo Thalia

Obec Bátorove Kosihy

18.01.2017

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

04.01.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/22

Zmluva o poskytnutí NFP - Zberný dvor

251 950,64 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

03.01.2017

Zmluva o výpožičke motorového vozidla a prívesu

2017/1-1

Neuvedené

Vojtech Lukáč

Obec Bátorove Kosihy

30.12.2016

Nájomná zmluva

2/NP761/2016

3 689,40 EUR Tritisíc šesťstoosemdesiatdeväť 40/100

Juraj Bóna

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2016

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1642/C7

2017/1624/C7

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Zoltán Szegi

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2016

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

610,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Izsáková Elaonóra

20.12.2016

Kúpna zmluva Izsák Jozef a Eleonóra

Kúpna zmluva Izsák Jozef a Eleonóra

172,00 EUR

Izsáková Eleonóra

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2016

Kúpna zmluva Agrofarm ELNOR, s.ro.

Kúpna zmluva Agrofarm ELNOR, s.r.o.

120,00 EUR

Agrofarm ELNOR, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

16.12.2016

Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru

Zmluva o výkone činností stavebného dozoru

23 160,00 EUR

KUBING s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

15.12.2016

Kúpna zmluva Hargaš Milan a Mária

Kúpna zmluva Hargaš Milan a Mária

255,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Hargaš Milan a Mária

13.12.2016

Zmluva o nájme bytu č. 1626/3A/2016

1626/3A/2016

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Štefan Vaszkó

Obec Bátorove Kosihy

09.12.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva poskytovaní audítorských služieb

2 700,00 EUR

Ing. Ľudovít Fiala

Obec Bátorove Kosihy

07.12.2016

Dohoda č. 16/14/012/38

Dohoda č. 16/14/012/38

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Bátorove Kosihy

07.12.2016

Dohoda č. 16/14/012/33

Dohoda č. 16/14/2012/33

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Bátorove Kosihy

22.11.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva na stavbu "Nájomný bytový dom v obci

579 880,00 EUR

Innovia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

14.11.2016

Dodatok k zmluve o spolupráci

Dodatok k Zmluve o spolupráci

7 605,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

20.10.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

16 704,00 EUR

EPIC Partner SK s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

10.10.2016

Zmluva č.: 4/1000075234 o dodávke vody

Zmluva č.: 4/1000075234 o dodávke vody

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

03.10.2016

Zmluva o nájme bytu č. 2016/1625/3B

Zmluva o nájme bytu

75,66 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Jan Jurkov

29.09.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Orange Slovensko

Obec Bátorove Kosihy

29.09.2016

Dohoda č. 8 / § 50j/NS 2016

Dohoda č. 8 / § 50j/NS 2016

6 289,29 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: