Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.02.2016

Zmluva o nakladaní s odpadmi

Zmluva o nakladaní s odpadmi

0,00 EUR

RB Slovakia s.r.o. Gbelce

Obec Bátorove Kosihy

16.02.2016

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systém

426,55 EUR

Wolters Kluwer s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.01.2016

Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby ITMS2014+kód: 312041A137

Zmluva o spolupráci - Národný projekt Podpora opat

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

11.01.2016

Zmluva o divadelné predstavenie

Zmluva o divadelné predstavenie

1 700,00 EUR

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház

Obec Bátorove Kosihy

05.01.2016

Nájomná zmluva

3C/2016

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Kovácsová Veronika

Obec Bátorove Kosihy

01.01.2016

Zmluva o bezp. a ochrane zdrav. pri práci, o ochrane pred požiarmi a vykonávaní úloh v oblasti BOZP, OPP

Zmluva o bezp. a ochrane zdrav. pri práci, o ochra

255,00 EUR

BOZPO AT, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

01.01.2016

Zmluva poskytovaní niektorých činností prac. zdravotnej služby

Zmluva poskytovaní niektorých činností prac. zdrav

135,00 EUR

BOZPO AT, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

01.01.2016

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - divadelné predstavenie Katyi

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - divadelné predst

1 600,00 EUR

Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft.,

Obec Bátorove Kosihy

22.12.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie - KC

Zmluva o poskytnutí dotácie

11 800,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného 15/825/1413500023-ZoS/ZBZ VB (bytový dom 12 bj - MMk)

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

0,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Zsl. distribučná a.s.,

17.12.2015

Zmluva o dielo č. 2015-12-17

Zmluva o dielo č. 2015-12-17

12 073,00 EUR

Szenczi Viliam

Obec Bátorove Kosihy

16.12.2015

Zmluva č. 2015/005 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva č. 2015/005 o poskytovaní audítorských služ

2 250,00 EUR

Ing Ľudovít Fiala certifikovaný audítor

Obec Bátorove Kosihy

11.12.2015

Zmluva o úvere č. 400/438/2015

Zmluva o úvere č. 400/438/2015

362 370,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Bátorove Kosihy

11.12.2015

Zmluva č. 0202-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

Zmluva č. 0202-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na ob

14 890,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výst. a RR SR

Obec Bátorove Kosihy

11.12.2015

Zmluva č. 0201-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Zmluva č. 0201-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na ob

195 120,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výst. a RR SR

Obec Bátorove Kosihy

10.12.2015

Zmluva o uskutočnení vystúpenia č. 2015/12/01

Zmluva o uskutočnení vystúpenia č. 2015/12/01

1 000,00 EUR

Malodunajské rockové divadlo Kis-Duna Menti Rockszínház

Obec Bátorove Kosihy

03.12.2015

Zmluva o dielo č. 04/2015

Zmluva o dielo č. 04/2015

17 185,86 EUR

TIM IS, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

27.11.2015

Zmluva o dielo č. 20082015/1

Zmluva o dielo č. 20082015/1

6 000,00 EUR

EPIC Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

12.11.2015

Zmluva o verejnom vystúpení

Zmluva o verejnom vystúpení Tanečného divadla Ifjú

2 000,00 EUR

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Bátorove Kosihy

10.11.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

10.11.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

10.11.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

26.10.2015

Zmluva o poskytovaní služieb pripojením na stredisko registrovania poplachov

Zmluva o poskytovaní služieb pripojením na stredis

84,00 EUR

PT SECURITY GROUP s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

26.10.2015

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

300,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

30.09.2015

Zmluva o poskytovaní energetickej služby č. RPO2015/13HI

Zmluva o poskytovaní energetickej služby č. RPO201

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: