Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C2

2019/1624/C2

72,72 EUR sedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva centov

Lami František

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C1

2019/1624/C1

115,41 EUR stopätnásť eur a štyridsaťjedna centov

Lamiová Angelika

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B6

2019/1625/B6

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Štefan Szász

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B5

2019/1625/B5

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Katarína Bödők

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B4

2019/1625/B4

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Henrieta Pallagová

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B3

2019/1625/B3

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Mácsodi Nikolas

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B2

2019/1625/B2

72,72 EUR sedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva centov

Kajtárová Eva

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B1

2019/1625/B1

115,41 EUR stopätnásť eur a štyridsaťjedna centov

Márk Mitaš

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. c2019/1626/A9

2019/1626/A9

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Eva Kisová

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A8

2019/1626/A8

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Tibor Ferst

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A7

2019/1626/A7

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Zbreha František

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A6

2019/1626/A6

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Regina Sebedovszká

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o náme bytu č. 2019/1626/A5

2019/1626/A5

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Švejcha Erik

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A3

2019/1626/A3

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Kisová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A2

2019/1626/A2

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Kardosová Eva

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1626/A1

2019/1626/A1

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Pálvölgyi Csaba

Obec Bátorove Kosihy

21.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D6

2019/1691/D6

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Picinyová Andrea

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D7

2019/1691/D7

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Dolník Attila

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D12

2019/1691/D12

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D11

2019/1691/D11

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Zoltán Horník

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D10

2019/1691/D10

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Ján Berencsík

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D2

2019/1691/D2

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Klaudia Miriak

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o nájme bytu č.2019/1624/C7

2019/1624/C7

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Szegiová Eleonóra

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C6

2019/1624/C6

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Vargová Laura

Obec Bátorove Kosihy

20.12.2018

Zmluva o poskytnutní NFP

I312041R41601

222 300,00 EUR Dvestodvadsaťdvatisíc tristo

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: