Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D12

2020/1691/D12

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdestiattri centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D11

2020/1691/D11

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Horník

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D10

2020/1691/D10

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Ján Berencsík

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D9

2020/1691/D9

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D8

2020/1691/D8

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdestiattri centov

Kokavcová Tímea

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D7

2020/1691/D7

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Vivien Matuseková

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D6

2020/1691/D6

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Picinyová Andrea

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D5

2020/1691/D5

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D4

2020/1691/D4

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdestiattri centov

Haulituszová Irena

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D3

2020/1691/D3

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D2

2020/1691/D2

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Klaudia Miriak

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Nájomná zmluva č. 759/B/2020

759B/2020

133,00 EUR stotridsaťtri

Mária Bachorec

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Nájomná zmluva č. 759A/2020

759A/2020

133,00 EUR stotridsaťtri

Halász Ákos, Bónová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1624/C7

2020/1624/C7

165,76 EUR stošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Szegiová Eleonóra

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1624/C6

2020/1624/C6

165,76 EUR stošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Vargová Laura

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1624/C4

2020/1624/C4

165,76 EUR stošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1624/C3

2020/1624/C3

82,96 EUR osemdesiatdva eur a deväťdesiatšesť centov

Paló Viliam

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1624/C2

2020/1624/C2

79,74 EUR sedemdesiatdeväť eur a sedemdesiatštyri centov

Lami František

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1624/C1

2020/1624/C1

126,55 EUR stodvadsaťšesť eur a päťdesiatpäť centov

Lamiová Angelika

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B7

2020/1625/B7

165,76 EUR stošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

András Szabó

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B6

2020/1625/B6

165,76 EUR stošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Štefan Szász

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B5

2020/1625/B5

165,76 EUR stošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Katarína Bödők

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B4

2020/1625/B4

165,76 EUR stošesťdesiatpäť eur a sedemdesiatšesť centov

Henrieta Pallagová

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B2

2020/1625/B2

79,74 EUR sedemdesiatdeväť eur a sedemdesiatštyri centov

Kajtárová Eva

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B1

2020/1625/B1

126,55 EUR stodvadsaťšesť eur a päťdesiatpäť centov

Márk Mitaš

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: