Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DPO

38443

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Bátorove Kosihy

Dobrovoľná požiarna ochrana

25.06.2018

Dodatok Ponuka E. Benefit

1

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.06.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409002915

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.06.2018

Zmluva o účinkovaní

181/2018

4 301,00 EUR štyritisíctristojedna

Obec Bátorove Kosihy

Etalon Produkció Kft.,

21.06.2018

Zmluva o grantovom účet

180/2018

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Prima banka Slovensko, a.s.

20.06.2018

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121801169

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

31.05.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2018/1691/D1

1

189,93 EUR stoosemdesiatdeväť eur a deväťdesiattri centov

Zoltán Udvardi

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

6300141939-03

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

6300141917-03

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009

6300141936-03

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

16.05.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte zo dňa 16.05.2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

30.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D5

2018/1691/D5

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

30.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B4

2018/1625/B4-2

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Henrieta Pallagová

Obec Bátorove Kosihy

26.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A6

2018/1626/A6

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Regina Sebedovszká

Obec Bátorove Kosihy

25.04.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018_2/1625/B5

2018_2/1625/B5

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Katarína Bödők

Obec Bátorove Kosihy

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí služieb č. 240407/2018

2404072018

600,00 EUR šesťsto

Regio Solution

Obec Bátorove Kosihy

19.04.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte zo dňa 18.04.2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

17.04.2018

Dodatok k zmluve o spolupráci

N20160119002D03

Neuvedené

Implementačná agentúra Minist. práce

Obec Bátorove Kosihy

17.04.2018

Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla

2018/040/ZVP011

1 800,00 EUR tisícosemsto eur

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Bátorove Kosihy

10.04.2018

Zmluva

36102679

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház

Obec Bátorove Kosihy

29.03.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A8

2018/1626/A8

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Tibor Ferst

Obec Bátorove Kosihy

29.03.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1624/C4

2018/1624/C4

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Pálvölgyi Csaba

Obec Bátorove Kosihy

23.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/031

SKP18/03/031

9,00 EUR deväť

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

16.03.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2018/1626/A4-D

3 251,90 EUR tritisícdvestopäťdesiatjeden eur a deväťdesiat centov

Pašeková Júlia

Obec Bátorove Kosihy

14.03.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2018/1624/C6-D

993,56 EUR deväťstodeväťdesiattri eur a päťdesiatšesť centov

Vargová Laura

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: