Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

19/012

2 000,00 EUR dvetisíc

Prvá Európska Konzultačná spol.

Obec Bátorove Kosihy

01.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č. 0312-2019

2019/118

1 500,00 EUR jedenticíspäťsto

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Bátorove Kosihy

20.03.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu č. 2019/1624/C4

1

193,17 EUR stodeväťdesiattri eur a sedemnásť centov

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

11.03.2019

Súhrnný návrh poistnej zmluvy

9870102083

584,81 EUR päťstoosemdesiatštyri eur a osemdesiatjeden centov

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D9

2019/1691/D9

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

27.02.2019

Zmluva o dielo

BK 01/2019

182 757,50 EUR Stoosemdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatsedem 50/100

Interbau s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.02.2019

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

19_02_2019

916 556,40 EUR Deväťstošestnástisíc päťstopäťdesiatšesť 40/100

AVA-stav, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

15.02.2019

Zmluva o dielo

01082018

196 549,42 EUR Jednostodeväťdesiatšesťtisíc päťstoštyridsaťdeväť 42/100

OB-Belstav s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

07.02.2019

Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku

2019/46

89,21 EUR Osemdesiatdeväťtisícdvestoosem

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

06.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

2019/39

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

21.01.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106586979

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

01.01.2019

Zmluva č. ZNR 111120183

111120183

neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D8

2019/1691/D8

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Kokavcová Tímea

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D5

2019/1691/D5

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D4

2019/1691/D4

90,90 EUR deväťdesiat eur a deväťdesiat centov

Haulituszová Irena

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D3

2019/1691/D3

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č.2019/1691/D1

2019/1691/D1

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Zoltán Udvardi

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C5

2019/1624/C5

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Süttőová Mária

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C4

2019/1624/C4

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C3

2019/1624/C3

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Kovácsová Veronika

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C2

2019/1624/C2

72,72 EUR sedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva centov

Lami František

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C1

2019/1624/C1

115,41 EUR stopätnásť eur a štyridsaťjedna centov

Lamiová Angelika

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B6

2019/1625/B6

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Štefan Szász

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B5

2019/1625/B5

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Katarína Bödők

Obec Bátorove Kosihy

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1625/B4

2019/1625/B4

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Henrieta Pallagová

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: