Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.11.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020063

2 700,00 EUR dvetisícsedemsto eur

Ing Ľudovít Fiala certifikovaný audítor

Obec Bátorove Kosihy

31.10.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020okt

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

28.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0618

60 027,00 EUR Šesťdesiattisíc dvadsaťsedem

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020sept

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

24.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

DODATOK č. 2

94 428,46 EUR deväťdesiatštyritisícštyristodvadsaťosem 46/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

23.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

DODATOK č. 2

185 384,20 EUR jednostoosemdesiatpäťtisíctristoosemdesiatštyri 20/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

09.09.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do KS

2020/239

neuvedené

OZ Veselá Labka

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020aug

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

28.08.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D1-BK

2020/1691/D1-BK

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Balaskó Kristián

Obec Bátorove Kosihy

28.08.2020

Dohoda o skončení nájmu č. 2020/1691/D1-SV

2020/1691/D1-SV

Neuvedené

Gálová Monika

Obec Bátorove Kosihy

26.08.2020

Zmluva o dielo č. 2020/011

200/2019

55 693,20 EUR Päťdesiatpäťtisícšesťstodeväťdesiattri 20/100

PROPACK s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

31.07.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020júl

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

15.07.2020

Poistná zmluva

44190123733

539,05 EUR Päťstotridsaťdeväť 05/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Bátorove Kosihy

09.07.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2020KO

28,80 EUR dvadsaťosem eur a osemdesiat centov

CMT Group s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

30.06.2020

Dohoda o skončení nájmu č. 2020/1625/B3

2020/1625/B3

Neuvedené

Mácsodi Nikolas

Obec Bátorove Kosihy

30.06.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B3-E

2020/1625/B3-E

82,96 EUR osemdesiatdva eur a deväťdesiatšesť centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

30.06.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020jún

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 1

92 829,33 EUR deväťdesiatdvatisícosemstodvadsaťdeväť 33/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

18.06.2020

Kúpna zmluva - IKT predmety

Kúpna zmluva zo 18_06_2020

30 848,40 EUR Tridsaťtisíc osemstoštyridsaťosem 40/100

Viktor Mácsik IronComps

Obec Bátorove Kosihy

11.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

DODATOK č. 2

196 549,42 EUR jednostodeväťdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťdeväť 42/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

10.06.2020

Zmluva o dielo

1

15 960,00 EUR pätnásťtisícdeväťstošesťdesiat eur

Keszegh Róbert

Obec Bátorove Kosihy

08.06.2020

Kúpna zmluva

1/2020

19 932,46 EUR devätnásťtisícdeväťstotridsaťdva eur a štyridsaťšesť centov

Babits Slovakia spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.06.2020

Zmluva o dielo

01062020

152 140,26 EUR Stopäťdesiatdvatisíc stoštyridsať 26/100

Obec Bátorove Kosihy

Bedex Bau s.r.o.

30.05.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020maj

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

29.05.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A9-T

2020/1626/A9-T

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Takács Veronika

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: