Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805270

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805260

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805200

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805110

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805090

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805070

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/73008

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/62983

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/1000000782

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805650

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/43805640

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/67712

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/67704

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621071

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621139

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621134

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

03.05.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

EE č. 9408621132

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

ZSE Energia a.s.

28.04.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1626/A6

2017/1626/A6

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Regina Sebedovszká

Obec Bátorove Kosihy

28.04.2017

Nájomná zmluva

201702/NP761

1 260,00 EUR jedentisícdvestošesťdesiat

Július Tóth - BAZSI

Obec Bátorove Kosihy

26.04.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽ-PO-4-SC431-2015-6-223

1 036 008,33 EUR Jedenmilióntridsaťšesťtisícosem 33/100

Obec Bátorove Kosihy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

21.04.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1691/05

2017/1691/05

147,93 EUR stoštyridsaťsedem eur a deväťdesiattri centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

11.04.2017

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

53/2020

1 500,00 EUR jednetisícpäťsto

ProWood Slovakia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

03.04.2017

Záložná zmluva č.400/438/2015

400/438/2015

neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Štátny fond rozvoja bývania

30.03.2017

Zmluva o nájme bytu č. 2017/1626/8A

2017/1626/8A

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Tibor Ferst

Obec Bátorove Kosihy

30.03.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 761/1/2012

761/1/2012

Neuvedené

Július Tóth - BAZSI

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: