Navigácia

Obsah

Odhlásenie pobytu


Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.


POTREBNÉ DOKLADY:

  • platný občiansky preukaz

(v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)


DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku