Navigácia

Obsah

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte


Potvrdenie vystaví obecný úrad občanovi na požiadanie.


POTREBNÉ DOKLADY:

  • platný občiansky preukaz

(v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

  • občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie


DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: 5 €