Navigácia

Obsah

   Tlačivá            

 

    Názov tlačivá:                 Na stiahnutie:  

                                                                                                                                                                                      

    Všeobecné prehlásenie: Letöltés

    Čestné vyhlásenie - cudzí štatný občan: Letöltés

    Generálna plná moc: Letöltés

    Oznámenie po rozvode o prijatí skoršieho priezviska: Letöltés                      

    Potvrdenie o uzávretí manželstva: Letöltés

    Žiadosť o uzavretie manželstva: Letöltés

    Zápis o úmrtí: Letöltés

    Žiadosť o vydanie výpisu z knihy narodení: Letöltés

    Hlásenia na dodatočný zápis, alebo zmenu odpise matriky: Letöltés

    Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev:  Letöltés

    Oznámenie o určení druhého mena:  Letöltés

    Oznámenie o určení druhého, tretieho mena dieťatia: Letöltés