Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

 

Názov tlačiva Az űrlap megnevezése Súbor na stiahnutie
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Épületelhelyezési javaslat 001_epitmenyelhelyezes_javaslat.pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Területhasználati javaslat 002_terulethasznalat_javaslat.pdftu ku stiahnutiu
Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti územia Tájvédelmi területjavaslat 003_tajvedelmi_terulet_javaslat.pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere Építési tilalom javaslat 004_epitesi_tilalom_javaslat.pdf
Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby Építményelhelyezési módosítás 019_epitmenyelhelyezes_modositas.pdf