Navigácia

Obsah

Tlačivá           

 

    Názov tlačivá:                 Na stiahnutie:  

                                                                                                                                                                                      

    Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: Letöltés

    Žiadosť o povolenia terénnych úprav: Letöltés

    Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Letöltés

    Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: Letöltés                      

    Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny: Letöltés

    Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere: Letöltés

    Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby: Letöltés

    Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia: Letöltés

    Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny: Letöltés

    Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere:  Letöltés

    Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Letöltés

    Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia:   Letöltés

    Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny: Letöltés

    Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia stavebnej uzávere:Letöltés

    Ohlásenie drobnej stavby: Letöltés

    Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác): Letöltés

    Žiadosť o stavebné povolenie: Letöltés

    Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením: Letöltés

    Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadeníLetöltés

    Ohlásanie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenieLetöltés

    Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby: Letöltés

    Ohlásanie odstránenia drobnej stavby: Letöltés

    Ohlásanie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia: Letöltés