Obsah

Tlačivá

 

Názov tlačiva Az űrlap megnevezése Súbor na stiahnutie
Záznam o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie Szóbeli tájékoztatási kérvény átvéle 1_melleklet-bejegyzes.pdf