Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
12.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

841

25,90 EUR dvadsaťpäť EUR a deväťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

06.07.2021

Urnový systém MODU-AL

20210625-1

20 450,37 EUR Dvadsaťtisíc štyristopäťdesiat. 37/100

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.06.2021

Služba stavebného dozora

Mandátna zmluva č. 042021

4 667,00 EUR Štyritisíc šesťstošesťdesiatsedem.

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí služby

24052021

3 000,00 EUR Tritisíc

Aktívny život n.o.

Obec Bátorove Kosihy

18.05.2021

Zmluva o dielo 18052021

Zmluva o dielo 18052021

658 798,22 EUR Šesťsopäťdesiatosemtisíc sedemstodeväťdesiatosem 22/100

Skupina dodávateľov FERRMONT a AMPERA a.s.

Obec Bátorove Kosihy

13.05.2021

Zmluva č. 3210262

3210262

3 000,00 EUR tritisíc EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Bátorove Kosihy

22.04.2021

Zámenná zmluva

22042021

3 553,00 EUR tricisícpäťstopäťdesiattri

T-ZONE, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

12.04.2021

Zmluva o dielo

2021/92

53 408,47 EUR päťdesiattritisícštyristoosem 47/100

Stabac spol s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.03.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

24032021

325,08 EUR Tristodvadsaťpäť 08/100

MEZO Trade s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.03.2021

Zmluva o nájme rodinného domu č. 2021/1100-2

2021/1100-2

130,00 EUR stotridsať eur

Čápová Anastázia

Obec Bátorove Kosihy

03.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/56

neuvedené

Datalan a.s.

Obec Bátorove Kosihy

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach - Jazmín

1471/2021-M_ODFSS

34 800,00 EUR Tridsaťštyritisícosemsto

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

05.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 0201-2021

0201-2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D6

2021/1691/D6

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Picinyová Andrea

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D12

2021/1691/D12

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D11

2021/1691/D11

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Horník

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D10

2021/1691/D10

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Ján Berencsík

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D9

2021/1691/D9

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D8

2021/1691/D8

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov

Kokavcová Tímea

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D7

2021/1691/D7

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Vivien Matuseková

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D5

2021/1691/D5

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D4

2021/1691/D4

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov

Haulituszová Irena

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D3

2021/1691/D3

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D2

2021/1691/D2

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Klaudia Miriak

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D1

2021/1691/D1

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Balaskó Kristián

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: