Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
18.10.2021

Mandátna zmluva

2021/278

neuvedené

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

14.10.2021

Spracovanie projektovej dokumentácie - KD

14012021

3 660,00 EUR Tritisíc šesťstošesťdesiat

M-Arch.group s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

13.10.2021

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

1-796238566571

13,90 EUR trinásť eur a deväťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2021

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávretného finančného príspevku z fondov EÚ

31082021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

STUDNICA, n.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.08.2021

Zmluva o dielo

13082021

60 239,54 EUR šestdesiattisíc dvestotridsaťdeväť eur päťdesiatštyri centov

Stabac spol s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.08.2021

Kúpna zmluva č. 16082021

16082021

20 820,00 EUR dvadsaľtisíc osemstodvadsať eur

Unikov Nitra s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.08.2021

KZ - Vybavenie zberného dvora - kontajnery

19082021

20 820,00 EUR Dvadsaťtisíc osemsto dvadsať

Obec Bátorove Kosihy

Unikov Nitra s.r.o.

17.08.2021

Dohoda o skončení nájmu č. NP761/2021/1

NP761/2021/1

Nincs megadva

Eva Tóthová Venus

Obec Bátorove Kosihy

04.08.2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

04082021

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

ABYS Slovakia, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

27.07.2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva zo dňa 26.07.2021

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

12.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

841

25,90 EUR dvadsaťpäť EUR a deväťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

06.07.2021

Urnový systém MODU-AL

20210625-1

20 450,37 EUR Dvadsaťtisíc štyristopäťdesiat. 37/100

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.06.2021

Služba stavebného dozora

Mandátna zmluva č. 042021

4 667,00 EUR Štyritisíc šesťstošesťdesiatsedem.

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí služby

24052021

3 000,00 EUR Tritisíc

Aktívny život n.o.

Obec Bátorove Kosihy

18.05.2021

Zmluva o dielo 18052021

Zmluva o dielo 18052021

658 798,22 EUR Šesťsopäťdesiatosemtisíc sedemstodeväťdesiatosem 22/100

Skupina dodávateľov FERRMONT a AMPERA a.s.

Obec Bátorove Kosihy

13.05.2021

Zmluva č. 3210262

3210262

3 000,00 EUR tritisíc EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Bátorove Kosihy

22.04.2021

Zámenná zmluva

22042021

3 553,00 EUR tricisícpäťstopäťdesiattri

T-ZONE, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

12.04.2021

Zmluva o dielo

2021/92

53 408,47 EUR päťdesiattritisícštyristoosem 47/100

Stabac spol s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.03.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

24032021

325,08 EUR Tristodvadsaťpäť 08/100

MEZO Trade s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.03.2021

Zmluva o nájme rodinného domu č. 2021/1100-2

2021/1100-2

130,00 EUR stotridsať eur

Čápová Anastázia

Obec Bátorove Kosihy

03.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/56

neuvedené

Datalan a.s.

Obec Bátorove Kosihy

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach - Jazmín

1471/2021-M_ODFSS

34 800,00 EUR Tridsaťštyritisícosemsto

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

05.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 0201-2021

0201-2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D6

2021/1691/D6

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Picinyová Andrea

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D12

2021/1691/D12

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: