Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
31.12.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

dec2020

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Nájomná zmluva č. 759B/2021

759B/2021

195,00 EUR stodeväťdesiatpäť eur

Mária Bachorec

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Nájomná zmluva č. 759A/2021

759A/2021

195,00 EUR stodeväťdesiatpäť eur

Ákos Halász a Silvia Halász

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme rodinného domu č. 2021/1100

2021/1100

130,00 EUR stotridsať eur

Čápová Anastázia

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1626/A1

2021/1626/A1

143,00 EUR stoštyridsaťtri eur

Pálvölgyi Csaba

Obec Bátorove Kosihy

16.12.2020

Zmluva o grantovom účte_tepelné čerpadlá_ 3804513024

Zmluva o grantovom účte

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

02.12.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

5102020

Nincs megadva

Kosihy spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

01.12.2020

Zmluva o poskytnutí služieb č. 0211-2020

0211-2020

1 800,00 EUR tisícosemsto eur

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Bátorove Kosihy

30.11.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020nov

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

27.11.2020

Zmluva o budúcej zmluve

27112020

Nincs megadva

AKU-TRANS spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

23.11.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

CMT2

Nincs megadva

CMT Group s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

09.11.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2020063

2 700,00 EUR dvetisícsedemsto eur

Ing Ľudovít Fiala certifikovaný audítor

Obec Bátorove Kosihy

31.10.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020okt

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

28.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0618

60 027,00 EUR Šesťdesiattisíc dvadsaťsedem

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020sept

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

24.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

DODATOK č. 2

94 428,46 EUR deväťdesiatštyritisícštyristodvadsaťosem 46/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

23.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

DODATOK č. 2

185 384,20 EUR jednostoosemdesiatpäťtisíctristoosemdesiatštyri 20/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

09.09.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do KS

2020/239

neuvedené

OZ Veselá Labka

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020aug

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

28.08.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1691/D1-BK

2020/1691/D1-BK

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Balaskó Kristián

Obec Bátorove Kosihy

28.08.2020

Dohoda o skončení nájmu č. 2020/1691/D1-SV

2020/1691/D1-SV

Nincs megadva

Gálová Monika

Obec Bátorove Kosihy

26.08.2020

Zmluva o dielo č. 2020/011

200/2019

55 693,20 EUR Päťdesiatpäťtisícšesťstodeväťdesiattri 20/100

PROPACK s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

31.07.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020júl

Nincs megadva

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

15.07.2020

Poistná zmluva

44190123733

539,05 EUR Päťstotridsaťdeväť 05/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Bátorove Kosihy

09.07.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2020KO

28,80 EUR dvadsaťosem eur a osemdesiat centov

CMT Group s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: