Menu
RSS
Obec Bátorove Kosihy
obecBátorove Kosihy

ÁÉR-ek archívuma

návrh VZN č. 1_2019 o miestnych daniach od 1. januára 2020 (1)

návrh VZN č. 1_2019 o miestnych daniach od 1. januára 2020 (1).pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 264,04 kB
Letöltve: 261×
Hozzáadva: 14. 1. 2021

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobea výške úhrad za sociálne služby v dennom stacionári Jazmín v Bát. Kosihách

vzn denný stacionár jazmín bátorove kosihy oprava.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 249,62 kB
Letöltve: 688×
Hozzáadva: 23. 2. 2017

VZN č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Báž. Kosihy

vzn Bátorove Kosihy o chove vodení a držaní psov- ok.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 319,69 kB
Letöltve: 781×
Hozzáadva: 21. 11. 2022

2015

VZN č.4/2015 o umiestnení volebných plagátov

5_vzn__2_2014_o_vymedzeni_miest_-_web.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 32,51 kB
Letöltve: 635×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.3/2015 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi

obec_batorove_kosihy_3_2015_o_odpadoch.na_web.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 139,47 kB
Letöltve: 798×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.2/2015-o miestnych daniach a popl.za KO a drobný SO

vzn_._2_2015_o_miestnych_daniach_od_1._januara_2016_na_web.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 110,46 kB
Letöltve: 721×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č. 1/2015 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Bátorove Kosihy

vzn__1_2015_o__soc_slu__poskytovanch_v__komunitnom__centre.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 482,89 kB
Letöltve: 591×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

2014

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach

vzn_c._4_2014_o_miestnych_daniach_od_1._januara_2015.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 122,51 kB
Letöltve: 697×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1

vzn_c._3_2014_o_trhovom_poriadku.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 109,38 kB
Letöltve: 626×
Hozzáadva: 10. 5. 2022

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1

priloha_c._1_trhovy_poriadok.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 341,26 kB
Letöltve: 889×
Hozzáadva: 10. 5. 2022

VZN č. 2/2014 o opatrovateľskej službe

vzn_c._2_2014_o_opatrovatelskej_slube.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 102,6 kB
Letöltve: 577×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č. 1/2014 ktorým sa ruší VZN č. 2/2013

vzn_._1_2014_z_14.03.2014.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 579,41 kB
Letöltve: 562×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

2013

VZN o určení výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

vzn-5_2013-druzina-ms-strava.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 47,36 kB
Letöltve: 588×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.4/2013 o miestnych daniach a popl.za odpad na rok 2014

vzn_-_4_2013_o_miestnych_daniach_od_1-_januara_2014.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 572,18 kB
Letöltve: 555×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka MŠ a ŠZ

vzn-.-3_2013.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 1,48 MB
Letöltve: 650×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.2/2012 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bátorove Kosihy

vzn-2_2013-btorove-kosihy.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 90,19 kB
Letöltve: 535×
Hozzáadva: 10. 5. 2022

VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

vzn-.-1_2013-nhradn-zsobovanie-vodou-odvdzanie-odpadovch-vdx.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 534,08 kB
Letöltve: 598×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bátorove Kosihy

vzn-.-4_2012-o-miestnych-daniach-na-rok-2013.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 112,32 kB
Letöltve: 458×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

Zásady hospodárenia s majetkom obce

zasady_hospodarenia_s_mo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 278,35 kB
Letöltve: 404×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.1/2012, ktorým sa zrušuje VZN obce č.3/2011 o miestnom referende

vzn_1_2012.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 302,45 kB
Letöltve: 316×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.5/2011- o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu

vzn_._5_2011.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 2,53 MB
Letöltve: 429×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.4/2011-o miestnych daniach pre rok 2012

vzn_._4_2011.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 3,85 MB
Letöltve: 326×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.2/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám a podnikateľom na území obce Bátorove Kosihy

vzn_._2_2011.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 274 kB
Letöltve: 295×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.5/2010 o miestnych daniach pre rok 2011

vzn_._5_2010.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 199,98 kB
Letöltve: 255×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.3/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu BK

vzn_._2_2010.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 58,61 kB
Letöltve: 258×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.2/2010 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

vzn_._1_2010.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 83,07 kB
Letöltve: 364×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.1/2008 o určení výšky mesačného príspevku za MŠ a družinu

vzn_._1_2008.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 43,11 kB
Letöltve: 281×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.1/2007 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce

vzn_._1_2007.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 26,83 kB
Letöltve: 263×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.3/2005 Cintorínsky poriadok

vzn_._3_2005.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 82,38 kB
Letöltve: 411×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.2/2005 o určení školského obvodu ZŠ s VJM J.Kovátsa v Bát.Kosihách

vzn_._2_2005.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 27,52 kB
Letöltve: 271×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.1/2005 o určení školského obvodu Základnej školy slovenskej v BK

vzn_._1_2005.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 26,82 kB
Letöltve: 276×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov

vzn_._3_2002.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 39,16 kB
Letöltve: 268×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

VZN č.2/1999 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhoviskách

vzn_._2_1999.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 47,65 kB
Letöltve: 254×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

KöZSÉGI ALAPSZABÁLYZAT

alapszablyzatj-btorkeszi.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 186,68 kB
Letöltve: 553×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

PHSR obce - A Községi fejlesztési tervezete

batorove_kosihy__phsr_2016_ok.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 2 MB
Letöltve: 1,899×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

zasady_nakladania_s_fpo.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 214,68 kB
Letöltve: 356×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

Štatút obce - A község statútuma

statut_obce.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 1,05 MB
Letöltve: 414×
Hozzáadva: 18. 1. 2017

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fényképgaléria

Véletlenszerű kiválasztás a galériából

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Hivatkozások

OP

http://www.op-kzp.sk

Európsky fond regionálneho rozvoja

EU


EUCentrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Bátorove Kosihy

              Dokumentum


EUVytvorenie nových odborných učební a rozšírenie školskej knižnice na ZŠ J. Kovátsa s VJM.                                      v Bátorových Kosihách

Dokument


EUZberný  a bioretenčný systém na zadržanie zrážkovej vody

Dokument


EUZníženie energetickej náročnosti verejných budov - (Kultúrny dom) 

        Dokumentum


EUStavebné úpravy na zriadenie komunitného centra

Dokumentum


Dôstojná jeseň života - poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Bátorove KosihyOpatrovateľsá služba v obci Bátorove Kosihy

             Dokumentum (341.35 kB)


Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy na ul. Malá- Bátorove KosihyZvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy na ul. Malá- Bátorove Kosihy

             Dokumentum


Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - (Materská škola na ul. Lúčky)Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - (Materská škola na ul. Lúčky

                           Dokument


EUKanalizácia a ČOV obce

Dokumentum

 


EU for Citizens 2016

Info_template_en

Info_template_sk

Info_template_hu

EU for Citizens 2015

Info


BGA


Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye
NSKwww.unsk.sk


RRA

Regionálna rozvojová
agentúra Komárno


Pro Civis polgári társulás

www.procivis.sk


Felvidek

www.felvidek.ma

_____________________________________

hírek.sk

www.hirek.sk

_____________________________________

Husk logo


Katastrálny portál

www.katasterportal.sk


Odpad
Hulladékszállítás


Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül

poloha obce

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:16
TÝŽDEŇ:1528
CELKOM:1413902