Navigácia

Obsah

Szőlőbor

SZEGAB občianske združenie bolo založené súkromnými osobami v roku 2003 nasledovnými cieľmi:

- zachovanie miestnych tradícií pestovania hrozna a výroby vína

- usporiadanie rôznych súťaží a prednášok

- podpora vidieckeho turizmu

www.szegab.sk

program