Navigácia

Obsah

Školstvo a mládež


Školy a školské zariadenia

 

Základná škola v Bátorových Kosihách Slovenská škola

Bátorove Kosihy č.892

IČO: 37867024

Tel.č.: 035/7797286

zs@zssbatorkosihy.edu.sk

http://zsbatorkosihy.edupage.org/

Riaditeľ školy: PaedDr.Tímea Szegiová

 

 

Základná škola Józsefa Kovátsa s VJM Bátorove KosihyKováts József

Bátorove Kosihy č.889

IČO: 37867016

Tel.č.: 035/7797289

E-mail.: zs@zsbatorkosihy.edu.sk

kjai1bk@gmail.com

http://kjaibk.edupage.org/

Riaditeľ školy: Mgr. Fehér István

 

 


Súkromná stredná odborná škola s VJM Bátorové Kosihy

Adresa SSOŠ: Mostová, Orechová č.53Súkromná stredná odborná škola Mostován

Adresa expozitúry: Bátorove Kosihy č. 35

IČO: 11882115, DIČ: 2021215339

Tel.č.: 035/7797747

E-mail.: iskola@maganiskolabk.sk

www.bkmaganiskola.sk

Riadiťeľ školy: Mgr. Judita Večerková