Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia ver. osvetlenia


Info o projekte Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bátorove Kosihy


Obec Bátorove Kosihy zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

 

Prioritná Os: 2 - Energetika

Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bátorove Kosihy

 

Popis projektu: Obec Bátorove Kosihy zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 90 svietidiel a osadených 90 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 9771,30 kWh/rok.

 

Miesto realizácie projektu: Bátorove Kosihy

Výška poskytnutého príspevku: 219 096,97  €

Dátum začatia realizácie projektu: 01.12.2010

Dátum skončenia realizácie projektu: 20.04.2012

 

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu:
http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

 

Info_o_projekte_-_Batorove_Kosihy.pdf

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu