Navigácia

Obsah

Voľby do VÚC 2017

Delegovanie člena do okrskovej VK -elektronické doručenie Stiahnuté: 252x | 24.08.2017

Voľby do NR SR 2016

Rozhodnutie o vyhlásení volieb - zákon č. 307/2015 Stiahnuté: 278x | 09.09.2016

Informácia pre voliča Stiahnuté: 372x | 09.09.2016

Tájékoztató a választópolgár részére Stiahnuté: 312x | 09.09.2016

Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva Stiahnuté: 300x | 09.09.2016

Voľba poštou - volič má trvalý pobyt v SR Stiahnuté: 302x | 09.09.2016

Voľba poštou - volič nemá trvalý pobyt v SR Stiahnuté: 327x | 09.09.2016

Oznámenie - elektronické adresy Stiahnuté: 341x | 09.09.2016

Voľby do samosprávy 2014

Zákon SNR 346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 358x | 09.09.2016

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z.z.o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 282x | 09.09.2016

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 338x | 09.09.2016

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Bátorovych Kosihách Stiahnuté: 357x | 09.09.2016

Voľba prezidenta SR 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 135x | 15.01.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 131x | 15.01.2019

Tájékoztatás a választópolgárok részére Stiahnuté: 152x | 15.01.2019

Oznámenie Stiahnuté: 146x | 06.02.2019

Kanditáti na prezidenta SR Stiahnuté: 124x | 08.03.2019

Voľby do Európskeho parlamentu v r. 2019

Oznámenie - emailová adresa na doručenie delegovaní Stiahnuté: 118x | 21.03.2019

Oznámenie -emailová adresa na žiadosti o vydanie Hlasovacích preukazov Stiahnuté: 120x | 03.04.2019

Voľby do Národnej rady SR v r. 2020

Žiadosť o voľbu poštou Stiahnuté: 66x | 22.10.2019

Stránka