Navigácia

Obsah

Voľby do VÚC 2017

Delegovanie člena do okrskovej VK -elektronické doručenie Stiahnuté: 365x | 24.08.2017

Voľby do NR SR 2016

Rozhodnutie o vyhlásení volieb - zákon č. 307/2015 Stiahnuté: 393x | 09.09.2016

Informácia pre voliča Stiahnuté: 484x | 09.09.2016

Tájékoztató a választópolgár részére Stiahnuté: 425x | 09.09.2016

Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva Stiahnuté: 420x | 09.09.2016

Voľba poštou - volič má trvalý pobyt v SR Stiahnuté: 431x | 09.09.2016

Voľba poštou - volič nemá trvalý pobyt v SR Stiahnuté: 439x | 09.09.2016

Oznámenie - elektronické adresy Stiahnuté: 467x | 09.09.2016

Voľby do samosprávy 2014

Zákon SNR 346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 494x | 09.09.2016

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z.z.o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 410x | 09.09.2016

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 473x | 09.09.2016

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Bátorovych Kosihách Stiahnuté: 501x | 09.09.2016

Voľba prezidenta SR 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 249x | 15.01.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 251x | 15.01.2019

Tájékoztatás a választópolgárok részére Stiahnuté: 273x | 15.01.2019

Oznámenie Stiahnuté: 247x | 06.02.2019

Kanditáti na prezidenta SR Stiahnuté: 224x | 08.03.2019

Voľby do Európskeho parlamentu v r. 2019

Oznámenie - emailová adresa na doručenie delegovaní Stiahnuté: 220x | 21.03.2019

Oznámenie -emailová adresa na žiadosti o vydanie Hlasovacích preukazov Stiahnuté: 219x | 03.04.2019

Voľby do Národnej rady SR v r. 2020

Žiadosť o voľbu poštou Stiahnuté: 157x | 22.10.2019

Stránka