Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do VÚC 2017

Delegovanie člena do okrskovej VK -elektronické doručenie Stiahnuté: 161x | 24.08.2017

Voľby do NR SR 2016

Rozhodnutie o vyhlásení volieb - zákon č. 307/2015 Stiahnuté: 184x | 09.09.2016

Informácia pre voliča Stiahnuté: 277x | 09.09.2016

Tájékoztató a választópolgár részére Stiahnuté: 218x | 09.09.2016

Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva Stiahnuté: 188x | 09.09.2016

Voľba poštou - volič má trvalý pobyt v SR Stiahnuté: 190x | 09.09.2016

Voľba poštou - volič nemá trvalý pobyt v SR Stiahnuté: 199x | 09.09.2016

Oznámenie - elektronické adresy Stiahnuté: 236x | 09.09.2016

Voľby do samosprávy 2014

Zákon SNR 346/1990 Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 249x | 09.09.2016

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 Z.z.o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 189x | 09.09.2016

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 236x | 09.09.2016

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Bátorovych Kosihách Stiahnuté: 237x | 09.09.2016

Voľba prezidenta SR 2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR 2019 Stiahnuté: 51x | 15.01.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 46x | 15.01.2019

Tájékoztatás a választópolgárok részére Stiahnuté: 58x | 15.01.2019

Oznámenie Stiahnuté: 49x | 06.02.2019

Kanditáti na prezidenta SR Stiahnuté: 44x | 08.03.2019

Voľby do Európskeho parlamentu v r. 2019

Oznámenie - emailová adresa na doručenie delegovaní Stiahnuté: 38x | 21.03.2019

Oznámenie -emailová adresa na žiadosti o vydanie Hlasovacích preukazov Stiahnuté: 34x | 03.04.2019

Stránka

  • 1