Navigácia

Obsah

VZN obce

2020

VZN obce Bátorove Kosihy č. 1/2020 o miestnych daniach od 1. januára 2021 Stiahnuté: 97x | 14.01.2021

VZN 2/2020 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 7x | 15.12.2021

2019

VZN č. 1_2019 o miestnych daniach od 1. januára 2020 (1) Stiahnuté: 203x | 14.01.2021

2018

Komunitný plán sociálnych služieb v znení aktualizácie č. 1 Stiahnuté: 153x | 09.09.2020

2016

VZN 5_2016_o_daniach Stiahnuté: 565x | 23.02.2017

VZN 4_2016_o_úhrade_za_opatrovateľskú_službu Stiahnuté: 495x | 23.02.2017

VZN 3_2016_o_určení_výšky_príspevku_na_MŠ Stiahnuté: 497x | 23.02.2017

VZN č. 2/2016 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobea výške úhrad za sociálne služby v dennom stacionári Jazmín v Bát. Kosihách Stiahnuté: 600x | 23.02.2017

VZN č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Báž. Kosihy Stiahnuté: 679x | 18.01.2017

2015

VZN č.4/2015 o umiestnení volebných plagátov Stiahnuté: 573x | 18.01.2017

VZN č.3/2015 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 676x | 18.01.2017

VZN č.2/2015-o miestnych daniach a popl.za KO a drobný SO Stiahnuté: 637x | 18.01.2017

VZN č. 1/2015 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Bátorove Kosihy Stiahnuté: 533x | 18.01.2017

2014

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 632x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Stiahnuté: 550x | 18.01.2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku a Príloha č. 1 Stiahnuté: 773x | 18.01.2017

VZN č. 2/2014 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 505x | 18.01.2017

VZN č. 1/2014 ktorým sa ruší VZN č. 2/2013 Stiahnuté: 492x | 18.01.2017

2013

VZN o určení výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stiahnuté: 516x | 18.01.2017

VZN č.4/2013 o miestnych daniach a popl.za odpad na rok 2014 Stiahnuté: 482x | 18.01.2017

Stránka