Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.01.2022

IKT infraštruktúra

05012022

19 902,00 EUR Devätnásťtisíc deväťstodva

VeGa Solutions s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

05.08.2021

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.06.2021 na dodanie tovaru "Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie CIZS BK"

1

Neuvedené

Medi Plus Servis s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

04.08.2021

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.06.2021 na dodanie tovaru "Dodávka IKT pre CIZS BK"

1

Neuvedené

VeGa Solutions s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

30.06.2021

KZ -nákup zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia CIZS BK

KZ zo dňa 25062021 zdrav.tech.

79 092,00 EUR Sedemdesiatdeväťtisíc deväťdesiatdva eur

Medi Plus Servis s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

30.06.2021

Dodávka IKT pre CIZS Bátorove Kosihy

KZ zo dňa 25062021

20 384,40 EUR Dvadsaťtisíc tristoosemdesiatštyri 40/100

VeGa Solutions s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

10.12.2020

Kúpna zmluva

3122020

20 150,00 EUR dvadsaťtisícstopäťdesiat eur

AGROTEC Slovensko s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

27.11.2020

Kúpna zmluva

KZ zo dňa 27.11.2020

43 016,40 EUR štyridsaťtritisícšestnásť eur a štyridsať centov

Konimpex s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

26.10.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019 na realizáciu stavby

02102019-1

59 916,30 EUR päťdesiatdeväťtisícdeväťstošestnásť eur a tridsať centov

Novosedlík, spol.s r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

15.10.2020

Kúpna zmluva - dodávka IKT pre CIZS BK

KZ zo dňa 15.10.2020

20 383,20 EUR dvadsaťtisíctristoosemdesiattri eur a dvasať centov

VeGa Solutions s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

05.10.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriaď.VB zo dňa 5.10.2020

Neuvedené

Kosihy spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

08.09.2020

Kúpna zmluva- interiévové vybavenie CIZS-zdravotnícky nábytok

KZ zo dňa 8.9.2020 č.3

14 472,07 EUR Štrnásťtisíc štyristosedemdesiatdva 07/100

Konimpex s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

08.09.2020

Kúpna zmluva- interiévové vybavenie CIZS-nestolárske výrobky

KZ zo dňa 8.9.2020 č.2

13 288,94 EUR Trinásťtisíc dvestoosemdesiatosem 94/100

Konimpex s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

08.09.2020

Kúpna zmluva- interiévové vybavenie CIZS-stolárske výrobky

KZ zo dňa 8.9.2020 č.1

16 608,24 EUR Šestnásťtisíc šesťstoosem 24/100

Konimpex s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o dielo

02102019

683 219,23 EUR šesťstoosemdesiattritisíc dvestodevätnásť eur a dvadsaťtri centov

Novosedlík, spol.s r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1