Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

15122021

159,96 EUR stopäťdesiatdeväť eur a deväťdesiatšesť centov

A.En. Slovensko s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

23.12.2021

Zmluva o dielo

23122021-2

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

EPIC Solutions s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

23.12.2021

Zmluva o manažmente verejného obstarávania

23122021-1

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

10.12.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-22-11-2021-SK

828,00 EUR osemstodvadsťosem

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

08.12.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-/004821

147 376,23 EUR jednostoštyridsaťsedemtisíctristosedemdesiatšesť 23/100

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

19.11.2021

Zmluva č. E1081 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

E1081 08U03

50 000,00 EUR päťdesiattisíc

Environmentálny fond

Obec Bátorove Kosihy

09.11.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z312081GHQ101

97 920,00 EUR Deväťdesiatsedemtisíc deväťstodvadsať

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

05.11.2021

Licenčná zmluva

2021/289

475,00 EUR štyristosedemdesiatpäť

TENDERnet s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

27.10.2021

Zmluva o grantovom účte_Novostavba Chodníka ul.MlynskáZmluva o grantovom účte_Novostavba Chodníka ul.Mlynská

27102021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.10.2021

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 16082021

1

Neuvedené

Unikov Nitra s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

18.10.2021

Mandátna zmluva

2021/278

neuvedené

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

14.10.2021

Spracovanie projektovej dokumentácie - KD

14012021

3 660,00 EUR Tritisíc šesťstošesťdesiat

M-Arch.group s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

13.10.2021

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

1-796238566571

13,90 EUR trinásť eur a deväťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2021

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávretného finančného príspevku z fondov EÚ

31082021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

STUDNICA, n.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.08.2021

Zmluva o dielo

13082021

60 239,54 EUR šestdesiattisíc dvestotridsaťdeväť eur päťdesiatštyri centov

Stabac spol s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.08.2021

Kúpna zmluva č. 16082021

16082021

20 820,00 EUR dvadsaľtisíc osemstodvadsať eur

Unikov Nitra s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

19.08.2021

KZ - Vybavenie zberného dvora - kontajnery

19082021

20 820,00 EUR Dvadsaťtisíc osemsto dvadsať

Obec Bátorove Kosihy

Unikov Nitra s.r.o.

17.08.2021

Dohoda o skončení nájmu č. NP761/2021/1

NP761/2021/1

Neuvedené

Eva Tóthová Venus

Obec Bátorove Kosihy

04.08.2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

04082021

4 800,00 EUR štyritisícosemsto

ABYS Slovakia, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

27.07.2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva zo dňa 26.07.2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

12.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

841

25,90 EUR dvadsaťpäť EUR a deväťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

06.07.2021

Urnový systém MODU-AL

20210625-1

20 450,37 EUR Dvadsaťtisíc štyristopäťdesiat. 37/100

AMV Slovakia s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.06.2021

Služba stavebného dozora

Mandátna zmluva č. 042021

4 667,00 EUR Štyritisíc šesťstošesťdesiatsedem.

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí služby

24052021

3 000,00 EUR Tritisíc

Aktívny život n.o.

Obec Bátorove Kosihy

18.05.2021

Zmluva o dielo 18052021

Zmluva o dielo 18052021

658 798,22 EUR Šesťsopäťdesiatosemtisíc sedemstodeväťdesiatosem 22/100

Skupina dodávateľov FERRMONT a AMPERA a.s.

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: