Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020júl

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

15.07.2020

Poistná zmluva

44190123733

539,05 EUR Päťstotridsaťdeväť 05/100

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Bátorove Kosihy

30.06.2020

Dohoda o skončení nájmu č. 2020/1625/B3

2020/1625/B3

Neuvedené

Mácsodi Nikolas

Obec Bátorove Kosihy

30.06.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1625/B3-E

2020/1625/B3-E

82,96 EUR osemdesiatdva eur a deväťdesiatšesť centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

30.06.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020jún

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č. 1

neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

18.06.2020

Kúpna zmluva - IKT predmety

Kúpna zmluva zo 18_06_2020

30 848,40 EUR Tridsaťtisíc osemstoštyridsaťosem 40/100

Viktor Mácsik IronComps

Obec Bátorove Kosihy

11.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

DODATOK č. 2

196 549,42 EUR jednostodeväťdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťdeväť 42/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

10.06.2020

Zmluva o dielo

1

15 960,00 EUR pätnásťtisícdeväťstošesťdesiat eur

Keszegh Róbert

Obec Bátorove Kosihy

08.06.2020

Kúpna zmluva

1/2020

19 932,46 EUR devätnásťtisícdeväťstotridsaťdva eur a štyridsaťšesť centov

Babits Slovakia spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.06.2020

Zmluva o dielo

01062020

152 140,26 EUR Stopäťdesiatdvatisíc stoštyridsať 26/100

Obec Bátorove Kosihy

Bedex Bau s.r.o.

30.05.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2020maj

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

29.05.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A9-T

2020/1626/A9-T

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Takács Veronika

Obec Bátorove Kosihy

29.05.2020

Dohoda o skončení nájmu č. 2020/1626/A9-S

2020/1626/A9-S

Neuvedené

Eva Kisová

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

004

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

004

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

004

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

001

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

27.04.2020

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

001

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

21.04.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

310020T454

5 400,00 EUR päťtisícštyristo

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

31.03.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A2

2020/1626/A2

98,77 EUR deväťdesiatosem eur a sedemdesiatsedem centov

Imrich Kövér

Obec Bátorove Kosihy

26.03.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003030

2020/133

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri 06/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

18.03.2020

Zmluva č. 3200086

3200086

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Bátorove Kosihy

13.03.2020

Mandátna zmluva na výkon technickéo dozoru

02/2020

2 850,00 EUR Dvetisíc osemstopäťdesiat

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

13.03.2020

Mandátna zmluva na výkon technického dozoru

022020

2 850,00 EUR Dvetisíc osemstopäťdesiat

Obec Bátorove Kosihy

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: