Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/215

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Úrad vlády SR

Obec Bátorove Kosihy

30.10.2019

Zmluva č.: 4/1000133876 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/1000133876

Neuvedené

ZsVS a.s., Nitra

Obec Bátorove Kosihy

24.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K610-222-23

2020/54

100 568,00 EUR Jednostotisícpäťstošesťdesiatosmen

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

23.10.2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-150-006/2019

114 000,00 EUR Jednostoštrnásťtisíc

Slovenská republika zastúpená Mininisterstvom vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

18.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019/39

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

11.10.2019

Zmluva o dielo

2019/104

275 941,55 EUR dvestosedemdesiatpäťtisícdeväťstoštyridsaťjedna 55/100

Štefan Gavlider - GAGAKO-STAV

Obec Bátorove Kosihy

03.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1

14 160,00 EUR štrnásťtisícšesťsto eur

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o dielo

1

683 219,23 EUR šesťstoosemdesiattritisíc dvestodevätnásť eur a dvadsaťtri centov

Novosedlík, spol.s r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP/009-Z-302021T617-177/2019

782 209,30 EUR sedemstoosemdesiatdvatisíc dvestodeväť eur a tridsať centov

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

30.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C3-P

2019/1624/C3-P

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Paló Viliam

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2019

Dohoda o skončení nájmu č. 2019/1624/C3-S

2019/1624/C3-S

Neuvedené

Kovácsová Veronika

Obec Bátorove Kosihy

23.09.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

234/2019

1 600,00 EUR Jedentisícšesťstvo

STUDNICA, n.o.

Obec Bátorove Kosihy

16.09.2019

Zmluva o dielo

1692019

34 000,00 EUR tridsaťštyritisíc eur

Baumer spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

12.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409330753

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

10.09.2019

Zmluva o dodávke plynu

9106622181

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

02.09.2019

Zmluva o sevisnom prenájme rohoží

2019922

Neuvedené

Lindström, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

02.09.2019

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

2019921

Neuvedené

Lindström, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

12.08.2019

Zmluva o nájme rodinného domu č. 2019/1100

2019/1100

130,00 EUR stotridsať EUR

Čápová Anastázia

Obec Bátorove Kosihy

05.08.2019

Stavebný dozor

05082019

6 975,00 EUR Šesťtisíc deväťstosedemdesiatpäť eur

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

02.08.2019

Zmluva o grantovom účte

2019/19

neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

02.08.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019/200

600,00 EUR šesťsto

Houston, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

22.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o NFP

Dodatok č. 1

185 384,40 EUR Jednostoosemdesiatpäťtisíctristoosemdesiatštyri 40/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

28.06.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1691/D7-2

2019/1691/D7-2

146,51 EUR stoštyridsaťšesť eur a päťdesiatjeden centov

Vivien Matuseková

Obec Bátorove Kosihy

03.06.2019

Kúpna zmluva

362019

34 010,00 EUR tridsaťštyritisícdesať eur

Viktor Mácsik-Iron Computers

Obec Bátorove Kosihy

30.05.2019

Mandátna zmluva

30052019

2 987,00 EUR Dvetisíc deväťsto osemdesiat sedem

Ing.Jozef Mažár- MAPRO

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: