Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.04.2021

Zámenná zmluva

22042021

3 553,00 EUR tricisícpäťstopäťdesiattri

T-ZONE, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

12.04.2021

Zmluva o dielo

2021/92

53 408,47 EUR päťdesiattritisícštyristoosem 47/100

Stabac spol s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

31.03.2021

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

2021marec

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

24.03.2021

Zmluva o nájme rodinného domu č. 2021/1100-2

2021/1100-2

130,00 EUR stotridsať eur

Čápová Anastázia

Obec Bátorove Kosihy

03.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2021/56

neuvedené

Datalan a.s.

Obec Bátorove Kosihy

15.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach - Jazmín

1471/2021-M_ODFSS

34 800,00 EUR Tridsaťštyritisícosemsto

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

05.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 0201-2021

0201-2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D6

2021/1691/D6

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Picinyová Andrea

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2020

Zmluva o výpožičke plastového kompostéra

dec2020

Neuvedené

Domácnosti v obci Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D12

2021/1691/D12

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov

Monika Kisová

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D11

2021/1691/D11

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Horník

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D10

2021/1691/D10

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Ján Berencsík

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D9

2021/1691/D9

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Jan Jurkov

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D8

2021/1691/D8

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov

Kokavcová Tímea

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D7

2021/1691/D7

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Vivien Matuseková

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D5

2021/1691/D5

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Ján Fazekas

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D4

2021/1691/D4

97,93 EUR deväťdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov

Haulituszová Irena

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D3

2021/1691/D3

157,84 EUR stopäťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri centov

Zoltán Édes

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D2

2021/1691/D2

153,58 EUR stopäťdesiattri eur a päťdesiatosem centov

Klaudia Miriak

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1691/D1

2021/1691/D1

159,37 EUR stopäťdesiatdeväť eur a tridsaťsedem centov

Balaskó Kristián

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1624/C7

2021/1624/C7

190,00 EUR stodeväťdesiat eur

Szegiová Eleonóra

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1624/C6

2021/1624/C6

190,00 EUR stodeväťdesiat eur

Vargová Laura

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1624/C5

2021/1624/C5

190,00 EUR stodeväťdesiat eur

Süttőová Mária

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1624/C4

2021/1624/C4

190,00 EUR stodeväťdesiat eur

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

18.12.2020

Zmluva o nájme bytu č. 2021/1624/C3

2021/1624/C3

95,00 EUR deväťdesiatpäť eur

Paló Viliam

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: