Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.10.2015

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

300,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Jókaiho nadácia - Jókai Alapítvány

30.09.2015

Zmluva o poskytovaní energetickej služby č. RPO2015/13HI

Zmluva o poskytovaní energetickej služby č. RPO201

0,00 EUR

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

10.09.2015

Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie EIA pre

Zmluva o dielo na vypracovanie dokumentácie EIA pr

1 000,00 EUR

ECO-SOLAR spol.s r.o.,

Obec Bátorove Kosihy

03.09.2015

Kúpna zmluva Jóba Ferdinand a Jóbová Katarína

Kúpna zmluva Jóba Ferdinand a Jóbová Katarína

0,00 EUR

Obec Bátorove Kosihy

Jóba Ferdinand Jóbová Katarína

31.08.2015

Nájomná zmluva

1A/2015

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

31.08.2015

Támogatási szerződés - zmluva o poskytnutí dotácie

Támogatási szerződés - zmluva o poskytnutí dotácie

600 000,00 EUR

Bethlen Gábor

Obec Bátorove Kosihy

24.08.2015

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.07.2015

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 06.07.2015

1 174,50 EUR

Judita Tóthová

Obec Bátorove Kosihy

07.08.2015

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej súst.

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadat

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

01.08.2015

Zmluva o dielo č. 01/08/2015 -

Zmluva o dielo č. 01/08/2015 -

30 552,82 EUR

ASCORP SK, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2015

Zmluva o poskytnutí licencie na aktualizáciu ČOV DUCI 3600EO

Zmluva o poskytnutí licencie na aktualizáciu ČOV D

4 800,00 EUR

ECO-SOLAR spol.s r.o.,

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2015

Zmluva o dielo na aktualizáciu ČOV DUCI 3600EO

Zmluva o dielo na aktualizáciu ČOV DUCI 3600EO

5 200,00 EUR

ECO-SOLAR spol.s r.o.,

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2015

Zmluva o poskyt. dotácie na podporu kultúry národ. menšín č.603/2015

Zmluva o poskyt. dotácie na podporu kultúry národ.

2 900,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Bátorove Kosihy

27.07.2015

Zmluva č. 4/1000053231 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvád. odpadových vôd do kanalizácie

Zmluva č. 4/1000053231 o dodávke vody z verejného

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

13.07.2015

Zmluva o dielo na vyprac. projektovej dokum. PČS č.1 výtlak pre ČOV

Zmluva o dielo na vyprac. projektovej dokum. PČS č

4 000,00 EUR

DUAL spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

08.07.2015

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.10.2014

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.10.2014

2,50 EUR

Štefan Szenczi

Obec Bátorove Kosihy

07.07.2015

Dodatok č. DOD/01-2015//256/2015-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci Národného projektu Komunitné centrá s kódom ITMS 27120130553

Dodatok č. DOD/01-2015//256/2015-IZ-4.0/V k Zmluve

0,00 EUR

Implementačná agentúra Minist. práce

Obec Bátorove Kosihy

06.07.2015

Kúpna zmluva - Tóthová Judita p.č. 1027/7

Kúpna zmluva - Tóthová Judita p.č. 1027/7

1 174,50 EUR

Judita Tóthová

Obec Bátorove Kosihy

06.07.2015

Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie na podporu k

350,00 EUR

Nitrianský samosprávny kraj

Obec Bátorove Kosihy

01.07.2015

Nájomná zmluva - Persei Péter

Nájomná zmluva - Persei Péter

153,41 EUR

Péter Persei

Obec Bátorove Kosihy

01.07.2015

Kúpna zmluva Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Kúpna zmluva Poľnohospodárske družstvo Bátorove Ko

2 175,50 EUR

PD Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

29.05.2015

Dohoda č. 23/§ 52a/2015 na vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby

Dohoda č. 23/§ 52a/2015 na vykonávanie AČ formou d

0,00 EUR

ÚPSVR Komárno

Obec Bátorove Kosihy

21.05.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

18.05.2015

Dodatok č. DOD/02-2015/055/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby s kódom ITM27120130555

Dodatok č. DOD/02-2015/055/2014-IZ-4.0/V k Zmluve

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVaR SR

Obec Bátorove Kosihy

20.04.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 2-2017

2 000,00 EUR Dvetisíc

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Obec Bátorove Kosihy

20.04.2015

Zmluva č. 4/1000048810 o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd do VK

Zmluva č. 4/1000048810 o dodávke vody z VV a odvád

0,00 EUR

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: