Navigácia

Obsah

 Vítame Vás na našej novej oficiálnej webovej stránke

 

obrázok

 

31.01.2017

Mirandolina te drága

Dňa 28. januára 2017 v kultúrnom dome bolo úspešné vystúpenie divadla Thalia s názvom "Mirandolina"

Detail

17.01.2017

Darovanie krvi dňa 12.januára 2017

Dňa 12.januára 2017 miestny spolok Červeného kríža spolu s miestnou samosprávou organizovali odber krvi na novom mieste - v novorekonštruovanej budove Jazmín - v budove denného stacionára pre seniorov

Detail

06.12.2016

Marica grófnő

Dňa 3.12.2016 sa v miestnom kultúrnom dome uskotočnilo predstavenie operety Imricha Kálmána "Marica Grófnő".

Detail

06.12.2016

Légy jó mindhalálig

Dňa 1.12.2016 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnilo divadelné predstavenie za účasti umelcov Körúti Színház z Maďarska. Žiaci a študenti naších škôl mohli vidieť divadelnú hru "Légy jó mindhalálig"

Detail

25.11.2016

Silvester 2017

Obec oznamuje občanom, že v kultúrnom dome organizuje silvestrovský ples s účinkovaním skupiny BONITA a Tamása Sukolu. Každého srdečne očakávame. Lístky si môžete objednať v kultúrnom dome alebo na telefónnom čísle: 0907746254.

Detail

22.11.2016

Oslava strieborných, zlatých a diamantových výročí manželstiev

Dňa 12.11.2016 sme oslávili 25., 50. a 60. výročia uzavili manželstiev

Detail

11.11.2016

Dni dôchodcov 2016

Krásne chvíle z dní dôchodcov, ktoré sa konali 8.9.a 10.novembra 2016 v kultúrnom dome.

Detail

11.11.2016

Oslava jubilantov

Dňa 5.11.2016 sme oslavovali jubileum našich občanov, ktorí v tomto roku dovŕšili 50 a 60 rokov veku

Detail

18.01.2017

Fotogaléria JAZMÍN

Slávnostná otvorenie 16.01.2017

Detail

10.10.2016

Ifjú szívekben élek

Ifjú szívekben élek - Koszorúzási ünnepség és kultúrműsor a Bátorkeszi Római Katolikus Templomban

Detail

27.09.2016

Otvorenie

Slávnostné otvorenie, privítanie ünnepélyes megnyitó, köszöntő Open ceremony, public speech

Detail

27.09.2016

Informačné aktivity

Informačné aktivity, vizuálne prezentácie; Információs aktivitások, infografikák; Informational activity, visual presentation, infographics

Detail

27.09.2016

Diskusné fórum

Diskusné fórum s facilitátorom; Facilitált vitafórum; Facilitated discussion

Detail

27.09.2016

Interaktívne aktivity

Kvíz, interaktívne aktivity; Vetélkedő, interaktív aktivitások; Quiz, interactive activity

Detail

27.09.2016

Dobré príklady

Ukážky dobrých príkladov, strategické plánovanie; Jó példák bemutatása, stratégiai tervezés; Presentation of good practices, know-how sharing, strategic planning

Detail