Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A9

2020/1626/A9

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Eva Kisová

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A8

2020/1626/A8

98,77 EUR deväťdesiatosem eur a sedemdesiatsedem centov

Tibor Ferst

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A7

2020/1626/A7

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Zbreha František

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A6

2020/1626/A5

98,77 EUR deväťdesiatosem eur a sedemdesiatsedem centov

Švejcha Erik

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A4

2020/1626/A4

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Tóth Dominik

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A3

2020/1626/A3

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Kisová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2020/1626/A1

2020/1626/A1

136,05 EUR stotridsaťšesť eur a päť centov

Pálvölgyi Csaba

Obec Bátorove Kosihy

10.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezerv predsedu vlády SR

2019/200

37 000,00 EUR tridsaťsedemtisíc

Úrad vlády SR

Obec Bátorove Kosihy

06.12.2019

Nájomná zmluva - pozemok

2019/309

510,36 EUR päťstodesať 36/100

Slovak Telekom, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.11.2019

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb

2019/302

neuvedené

Datalan a.s.

Obec Bátorove Kosihy

18.11.2019

Zmluva o grantovom účte

1

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

15.11.2019

Zmluva o dielo č. 888/2019/3

88820193

10 599,60 EUR desťtisícpäťstodeväťdesiatdeväť eur a šesťdesiat centov

HV21 s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

14.11.2019

Zmluva o poverení k plneniu úloh

2019/296

neuvedené

ITAK, s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

08.11.2019

Kúpna zmluva

2019/283

878,62 EUR osemstosedemdesiatosem 62/100

Attila Dolník a manž. Zsófia Dolník- Domány

Obec Bátorove Kosihy

08.11.2019

Zmluva na poskytnutie finančných prostriedkov

19-110-00592

800,00 EUR Osemsto

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Bátorove Kosihy

04.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

2019/215

10 000,00 EUR Desaťtisíc

Úrad vlády SR

Obec Bátorove Kosihy

30.10.2019

Zmluva č.: 4/1000133876 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

4/1000133876

Neuvedené

ZsVS a.s., Nitra

Obec Bátorove Kosihy

24.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K610-222-23

2020/54

100 568,00 EUR Jednostotisícpäťstošesťdesiatosmen

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

23.10.2019

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-150-006/2019

114 000,00 EUR Jednostoštrnásťtisíc

Slovenská republika zastúpená Mininisterstvom vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

18.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019/39

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

11.10.2019

Zmluva o dielo

2019/104

275 941,55 EUR dvestosedemdesiatpäťtisícdeväťstoštyridsaťjedna 55/100

Štefan Gavlider - GAGAKO-STAV

Obec Bátorove Kosihy

03.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

1

14 160,00 EUR štrnásťtisícšesťsto eur

PROJEKTING ŠGT s.r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o dielo

1

683 219,23 EUR šesťstoosemdesiattritisíc dvestodevätnásť eur a dvadsaťtri centov

Novosedlík, spol.s r.o.

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

03.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP/009-Z-302021T617-177/2019

782 209,30 EUR sedemstoosemdesiatdvatisíc dvestodeväť eur a tridsať centov

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti n.o.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

30.09.2019

Zmluva o nájme bytu č. 2019/1624/C3-P

2019/1624/C3-P

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Paló Viliam

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: