Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2018

Kúpna zmluva o RD č. 881

2018/387

8 000,00 EUR Osemticís

Katarína Balázsová

Obec Bátorove Kosihy

11.12.2018

Dohoda o uznaní dlhu a spôsobe jeho úhrady

2017/1624/C7-D

4 027,85 EUR štyritisícdvadsaťsedem eur a osemdesiatpäť centov

Zoltán Szegi

Obec Bátorove Kosihy

05.12.2018

Zmluva o grantovom účte

PB3804514019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

05.12.2018

Zmluva o grantovom účte

PB3804510018

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

30.11.2018

Nájomná zmluva č. NBP761/2018/2

NBP761/2018/2

14,26 EUR štrnásť eur a dvadsaťšesť centov

Garai Bakulár Tímea

Obec Bátorove Kosihy

29.11.2018

Nájomná zmluva č. 759B/2018

759B/2018

133,00 EUR stotridsaťtri

Mária Bachorec

Obec Bátorove Kosihy

26.11.2018

Zmluva o dielo - Vodozádržné opatr.

2018/296-2

1 500,00 EUR jedenticíspäťsto

Epic Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

26.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

66569/14-Kr/2018

neuvedené

Zsl. vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

26.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

66438/14-Kr/2018

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.,

Obec Bátorove Kosihy

12.11.2018

Dotatok k zmluve

Dodatok č. 1 k 2018/040/ZVP011

neuvedené

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Obec Bátorove Kosihy

12.11.2018

Zmluva o dielo - PZ

1101/2018

32 392,55 EUR Tridsaťdvatisíctristodeväťdesiatdva 55/100

TONEX, spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

26.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - MŠ Lúčkya

Dodatok č. 1.

8 800,00 EUR Osemtisícosemsto

Epic Partner

Obec Bátorove Kosihy

22.10.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

041003/2018

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto

Regio Solution

Obec Bátorove Kosihy

19.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2018-002139

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Ministerstvo vnútra SR

Obec Bátorove Kosihy

15.10.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B7

2018/1625/B7

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

András Szabó

Obec Bátorove Kosihy

01.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - MŠ Lúčkya

2018/157

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A5

2018/1626/A5

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Švejcha Erik

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A3

2018/1626/A3

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Kisová Silvia

Obec Bátorove Kosihy

30.09.2018

Dohoda o skončení nájmu č. 2018/1626/A3

2018/1626/A3

Neuvedené

Nóra Várady

Obec Bátorove Kosihy

26.09.2018

Zmluva o výpožičke

12018

Neuvedené

Mestertechnika s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

24.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

7572/2018-M_ORF

1 000,00 EUR jedentisíc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

19.09.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2018/296-1

neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

14.09.2018

Nájomná zmluva č. NBP761/2018/1

NBP761/2018/1

neuvedené

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Obec Bátorove Kosihy

13.09.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2018/296

neuvedené

Františke Pavlík, a manž. Helena, rod. Jákicsová

Obec Bátorove Kosihy

03.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/300

neuvedené

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: