Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.08.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1624/C4-M

2018/1624/C4-M

151,17 EUR stopäťdesiatjeden eur a sedemnásť centov

Meggyes Karol

Obec Bátorove Kosihy

30.08.2018

Kúpna zmluva o predaji pozemku

2018/28

1 112,00 EUR Jedentisícjednostodvanásť

Lami Ladislav

Obec Bátorove Kosihy

28.08.2018

Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021M883-221-10

185 384,20 EUR Jednostoosemdesiatpäťtisíctristoosemdesiatštyri 20/100

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Bátorove Kosihy

17.08.2018

Podporná zmluva

2018/278

1 848,00 EUR Jedentisícosomestoštyridsaťosem

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Bátorove Kosihy

31.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A9-K

2018/1616/A9-K

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Eva Kisová

Obec Bátorove Kosihy

31.07.2018

Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

ZM SEP-IMRK2-2018-001960

215 420,42 EUR Dvestopätnásťtisícštyristodvadsať 42/100

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A7

2018/1626/A7

125,07 EUR stodvadsaťpäť eur a sedem centov

Zbreha František

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B2

2018/1625/B2

72,72 EUR sedemdesiatdva eur a sedemdesiatdva centov

Silvia Vörösová

Obec Bátorove Kosihy

30.07.2018

Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

2018/250

neuvedené

FCC Slovensko s.r.o.

Obec Bátorove Kosihy

27.07.2018

Zmluva o grantovom účet

2018/251

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

23.07.2018

Nájomná zmluva č. 2018/NP/737

2018/NP/737

800,00 EUR osemsto EUR

AGRO ALFA Slovakia, spol. s r.o.

Obec Bátorove Kosihy

10.07.2018

Zmluva o dielo

2018/215

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto

Epic Partner

Obec Bátorove Kosihy

04.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 04_07_2018

8 800,00 EUR Osemtisíc osemsto

EPIC Partner a.s.

Obec Bátorove Kosihy

03.07.2018

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/126

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/126

177 175,00 EUR stosedemdesiatsedemtisíc stosedemdesiatpäť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1691/D6

2018/1691/D6

142,55 EUR stoštyridsaťdva eur a päťdesiatpäť centov

Picinyová Andrea

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1626/A5

2018/1626/A5

90,80 EUR deväťdesiat eur a osemdesiat centov

Nóra Várady

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018_2/1625/B3

2018/1625/B3

75,66 EUR sedemdesiatpäť eur a šesťdesiatšesť centov

Nováková Gizela

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2018

Zmluva o nájme bytu č. 2018/1625/B1

2018/1625/B1

115,41 EUR stopätnásť eur a štyridsaťjeden centov

Márk Mitaš

Obec Bátorove Kosihy

29.06.2018

Dohoda o skončení nájmu č. A3/1626/2018

A3/1626/2018

Neuvedené

Ľudovít Tóth

Obec Bátorove Kosihy

26.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DPO

38443

3 000,00 EUR Tritisíc

Obec Bátorove Kosihy

Dobrovoľná požiarna ochrana

25.06.2018

Dodatok Ponuka E. Benefit

1

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.06.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409002915

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Bátorove Kosihy

25.06.2018

Zmluva o účinkovaní

181/2018

4 301,00 EUR štyritisíctristojedna

Obec Bátorove Kosihy

Etalon Produkció Kft.,

21.06.2018

Zmluva o grantovom účet

180/2018

Neuvedené

Obec Bátorove Kosihy

Prima banka Slovensko, a.s.

20.06.2018

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121801169

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bátorove Kosihy

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: