Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa: Obecný úrad
Hlavná č. 873
946 34 Bátorove Kosihy

 

Starosta: Mgr. Labancz Roland  
035/7611722 starosta starosta@batorovekosihy.sk
   

Ing. Annamária Bathóová

035/7611721 prednosta-ekonomické oddelenie

annamaria.bathoova@batorovekosihy.sk
   

Ing. Zsolt Fazekas

035/7611730 majetkoprávny úsek

zsolt.fazekas@batorovekosihy.sk
   

Erika Kisová

Tel, fax.:035/7611720 sekretariát

erika.kisova@batorovekosihy.sk
   

Ing. Žaneta Koczkásová 

Alžbeta Szabóová

035/7611731
pokladňa,mzdová účtáreň, daňový úsek

zaneta.koczkasova@batorovekosihy.sk

alzbeta.szaboova@batorovekosihy.sk

   

Adriana Holcapfelová

035/7611720 matrika

adriana.holcapfelova@batorovekosihy.sk
   

Ing. Tibor Szabó

035/7611720 stavebný úrad

szabotiboring@gmail.com