Menu
Obec Bátorove Kosihy
obecBátorove Kosihy

VZN obce

2023

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach na rok 2024

VZN č. 1-2023 o miestnych daniach na r. 2024..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 4,05 MB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 18. 1. 2024

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bátorove Kosihy

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bátorove Kosihy01112023 ok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 639,05 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 17. 4. 2024

2022

VZN 1/2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Bátorove Kosihy

VZN č.1_2022_ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Bátorove Kosihy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,54 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 16. 11. 2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach pre rok 2023

VZN č. 2_2022 o miestnych daniach od 1. januára 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,71 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 9. 2. 2023

2021

VZN o miestnych daniach od 1.1.2022

návrh VZN č. 1_2020 o miestnych daniach od 1. januára 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,3 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 23. 2. 2022

Komunitný plán sociálnych služieb v znení aktualizácie č.2 na roky 2021-2025

Aktualizovaný KPSS BK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,57 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 31. 10. 2022

2020

VZN obce Bátorove Kosihy č. 1/2020 o miestnych daniach od 1. januára 2021

VZN č. 1-2020 o MD a poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 897,92 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 14. 1. 2021

VZN 2/2020 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Bátorove Kosihy

VZN o používaní pyrotechniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,15 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 15. 12. 2021

2019

VZN č. 1_2019 o miestnych daniach od 1. januára 2020 (1)

návrh VZN č. 1_2019 o miestnych daniach od 1. januára 2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,04 kB
Stiahnuté: 356×
Vložené: 14. 1. 2021

2018

Komunitný plán sociálnych služieb v znení aktualizácie č. 1

Komunitný plán sociálnych sl v znení aktualizácie c.1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 653,07 kB
Stiahnuté: 392×
Vložené: 9. 9. 2020

2016

VZN 5_2016_o_daniach

vzn č. 5_2016 o miestnych daniach od 1. januára 2017 - ok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,86 kB
Stiahnuté: 683×
Vložené: 23. 2. 2017

VZN 4_2016_o_úhrade_za_opatrovateľskú_službu

01 - vzn o úhrade za sociálne služby ok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,49 kB
Stiahnuté: 612×
Vložené: 23. 2. 2017

VZN 3_2016_o_určení_výšky_príspevku_na_MŠ

vzn mŠ 2016 ok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,64 kB
Stiahnuté: 681×
Vložené: 23. 2. 2017

VZN č. 2/2016 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobea výške úhrad za sociálne služby v dennom stacionári Jazmín v Bát. Kosihách

vzn denný stacionár jazmín bátorove kosihy oprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,62 kB
Stiahnuté: 802×
Vložené: 23. 2. 2017

VZN č. 1/2016 o chove, vodení a držaní psov na území obce Báž. Kosihy

vzn Bátorove Kosihy o chove vodení a držaní psov- ok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,69 kB
Stiahnuté: 921×
Vložené: 21. 11. 2022

2015

VZN č.4/2015 o umiestnení volebných plagátov

5_vzn__2_2014_o_vymedzeni_miest_-_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,51 kB
Stiahnuté: 721×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.3/2015 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi

obec_batorove_kosihy_3_2015_o_odpadoch.na_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,47 kB
Stiahnuté: 893×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.2/2015-o miestnych daniach a popl.za KO a drobný SO

vzn_._2_2015_o_miestnych_daniach_od_1._januara_2016_na_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,46 kB
Stiahnuté: 795×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č. 1/2015 o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre na území obce Bátorove Kosihy

vzn__1_2015_o__soc_slu__poskytovanch_v__komunitnom__centre.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 482,89 kB
Stiahnuté: 683×
Vložené: 18. 1. 2017

2014

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach

vzn_c._4_2014_o_miestnych_daniach_od_1._januara_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,51 kB
Stiahnuté: 768×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku

vzn_c._3_2014_o_trhovom_poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,38 kB
Stiahnuté: 704×
Vložené: 10. 5. 2022

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2014 o trhovom poriadku

priloha_c._1_trhovy_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,26 kB
Stiahnuté: 1,013×
Vložené: 10. 5. 2022

VZN č. 2/2014 o opatrovateľskej službe

vzn_c._2_2014_o_opatrovatelskej_slube.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,6 kB
Stiahnuté: 633×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č. 1/2014 ktorým sa ruší VZN č. 2/2013

vzn_._1_2014_z_14.03.2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,41 kB
Stiahnuté: 631×
Vložené: 18. 1. 2017

2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Bátorove Kosihy

vzn-.-4_2012-o-miestnych-daniach-na-rok-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,32 kB
Stiahnuté: 518×
Vložené: 18. 1. 2017

2013

VZN o určení výšky mesačného príspevku na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

vzn-5_2013-druzina-ms-strava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,36 kB
Stiahnuté: 655×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.4/2013 o miestnych daniach a popl.za odpad na rok 2014

vzn_-_4_2013_o_miestnych_daniach_od_1-_januara_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 572,18 kB
Stiahnuté: 611×
Vložené: 18. 1. 2017

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka MŠ a ŠZ

vzn-.-3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,48 MB
Stiahnuté: 723×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.2/2013 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bátorove Kosihy

vzn-2_2013-btorove-kosihy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,19 kB
Stiahnuté: 600×
Vložené: 10. 5. 2022

VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

vzn-.-1_2013-nhradn-zsobovanie-vodou-odvdzanie-odpadovch-vdx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,08 kB
Stiahnuté: 712×
Vložené: 18. 1. 2017

Archív platných VZN obce

VZN č.1/2012, ktorým sa zrušuje VZN obce č.3/2011 o miestnom referende

vzn_1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,45 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.5/2011- o prideľovaní nájomných bytov postavených s podporou štátu

vzn_._5_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,53 MB
Stiahnuté: 524×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.4/2011-o miestnych daniach pre rok 2012

vzn_._4_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,85 MB
Stiahnuté: 373×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.2/2011 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám a podnikateľom na území obce Bátorove Kosihy

vzn_._2_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274 kB
Stiahnuté: 350×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.5/2010 o miestnych daniach pre rok 2011

vzn_._5_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,98 kB
Stiahnuté: 304×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.3/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu BK

vzn_._3_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,14 kB
Stiahnuté: 514×
Vložené: 8. 9. 2016

VZN č.2/2010 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

vzn_._2_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,61 kB
Stiahnuté: 338×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.1/2010 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bátorove Kosihy

vzn_._1_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,07 kB
Stiahnuté: 413×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.1/2008 o určení výšky mesačného príspevku za MŠ a družinu

vzn_._1_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,11 kB
Stiahnuté: 331×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.1/2007 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce

vzn_._1_2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,83 kB
Stiahnuté: 326×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.3/2005 Cintorínsky poriadok

vzn_._3_2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,38 kB
Stiahnuté: 481×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.2/2005 o určení školského obvodu ZŠ s VJM J.Kovátsa v Bát.Kosihách

vzn_._2_2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,52 kB
Stiahnuté: 325×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.1/2005 o určení školského obvodu Základnej školy slovenskej v BK

vzn_._1_2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,82 kB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov

vzn_._3_2002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,16 kB
Stiahnuté: 320×
Vložené: 18. 1. 2017

VZN č.2/1999 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhoviskách

vzn_._2_1999.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 47,65 kB
Stiahnuté: 304×
Vložené: 18. 1. 2017

KöZSÉGI ALAPSZABÁLYZAT

alapszablyzatj-btorkeszi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,68 kB
Stiahnuté: 615×
Vložené: 18. 1. 2017

PHSR obce - A Községi fejlesztési tervezete

batorove_kosihy__phsr_2016_ok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB
Stiahnuté: 2,109×
Vložené: 18. 1. 2017

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce

zasady_nakladania_s_fpo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,68 kB
Stiahnuté: 410×
Vložené: 18. 1. 2017

Štatút obce - A község statútuma

statut_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 466×
Vložené: 18. 1. 2017

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

http://www.op-kzp.sk


Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye

NRhttp://www.unsk.sk


RRA

Regionálna rozvojová
agentúra Komárno


PRO

www.procivis.sk


FELV

http://www.felvidek.ma


HIREK

http://www.hirek.sk


PROG


KAT

http://www.katasterportal.sk


HULLA

Hulladékszállítás


Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül

MAPA

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:491
TÝŽDEŇ:2461
CELKOM:1578659