Menu
Obec Bátorove Kosihy
obecBátorove Kosihy

Miestne dane

Obec Bátorove Kosihy vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území obce, predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, oslobodenie a zníženie dane vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bátorove Kosihy o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  nariadenič č.4/2012 . Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností, je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.


Daňové priznanie:

Podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v minulom roku

  • nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením, ...) alebo u ktorého
  • nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenila sa výmera nehnuteľnosti, zmenil sa účel užívania stavby).

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia (roka) nasledujúceho po zdaňovacom období (predchádzajúci rok), v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
Pozor: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudne nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia vydražením, je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak nehnuteľnosť vlastní viac spoluvlastníkov daňové priznanie podáva:

  • každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu alebo
  • jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov v prípade ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú; v takomto prípade sa k daňovému priznaniu doloží dohoda spoluvlastníkov.

To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
Obec Bátorove Kosihy vyrubí daň rozhodnutím. Daňové priznanie podáva daňovník iba raz, v ďalších rokoch bude rozhodnutie posielané automaticky. Nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí podať daňovník iba vtedy, keď zmeny počas predošlého roka budú mať vplyv na daň (napríklad vydanie stavebného povolenia, kolaudácia domu, zmena druhu pozemku). Keď obec zmení sadzby dane, alebo občan nadobudne preukaz ŤZP a tento predloží správcovi dane, čím mu vznikne nárok na oslobodenie od platenia dane za byt, rodinný dom alebo garáž za jeho vlastnícky podiel, nové priznanie k dani z nehnuteľností daňovník nepodáva.


Tlačivá

Vzor daňového priznanie k dani z nehnuteľnosti pre FO
(platný od 1.1.2013)
Priznanie_FO.pdf
Vzor daňového priznanie k dani z nehnuteľnosti pre PO
(platný od 1.1.2013)
Priznanie_PO.pdf
Priznanie k dani z nehnuteľnosti (platné od 1.1.2013) Priznanie_2_oddiel.pdf
Príloha k zníženiu dane z nehnuteľnosti (platná od 1.1.2013) Priloha.pdf
Poučenie (platné od 1.1.2013) Poucenie.pdf
Potvrdenie o podaní priznania Potvrdenie_DP.pdf

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

http://www.op-kzp.sk


Nitriansky
samosprávny kraj
Nyitra megye

NRhttp://www.unsk.sk


RRA

Regionálna rozvojová
agentúra Komárno


PRO

www.procivis.sk


FELV

http://www.felvidek.ma


HIREK

http://www.hirek.sk


PROG


KAT

http://www.katasterportal.sk


HULLA

Hulladékszállítás


Poloha obce v Nitrianskom kraji
A község elhelyezkedése
Nyitra megyén belül

MAPA

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:491
TÝŽDEŇ:2461
CELKOM:1578659